Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college heeft nieuw lid Raad van Toezicht

Geert Buiter

In zijn vergadering van 7 december jl. heeft de Raad van Toezicht van het Alfa-college Geert Buiter benoemd tot zijn nieuwe lid met de portefeuille financiën. Hij neemt de plaats in de raad in van Geert Woltjer, die na twee periodes van vier jaar statutair niet herbenoembaar is. 

Geert Buiter is 56 jaar en woonachtig in Groningen. Na zijn opleiding HEAO Economisch-juridisch aan de Hanzehogeschool heeft hij aan de Rijksuniversiteit Groningen publiekrecht gestudeerd. Sinds 1991 is hij werkzaam bij de NV NOM, de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Hij vervult daar nu de functie van plaatsvervangend directeur/manager NOM finance. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van Nedmag Holding BV en is hij bestuurlijk actief voor het Behouden Huys in Haren.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van het Alfa-college spreekt Geert Buiter bijzonder aan: “Ik ben mij zeer bewust van het belang dat onderwijs heeft voor de ontwikkeling van studerenden en werkenden en daarmee voor de ontwikkeling van de Noordelijke regio. Een regio waarvan de ontwikkeling mij na aan het hart ligt. De uitgangspunten van het Alfa-college en zijn drie kernwaarden – verbinden, vertrouwen en ondernemen – spreken mij zeer aan. Ik hoop als lid van de Raad van Toezicht daar een bijdrage aan te leveren.”

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed