Alfa-college
Hoogeveen

Student logistiek supervisor organiseert praktijkles tellen

In aansluiting op de theorie lessen over tellen en balansen en een aangepaste rekenles specifiek over tellen door rekendocente Alies Vrielink is de eerste klas logistiek op 19 december naar het bedrijf Almed geweest voor een les tellen in de praktijk. Almed BV is een bedrijf dat medische goederen verpakt en verzend. Het was een hele leuke en leerzame les voor de eerstejaars studenten. Leon van Brouwershaven, eerstejaars student heeft dit in goed overleg met zijn praktijkopleider Harry Royes en zijn mentor Otto Mulder zelfstandig georganiseerd.

Na een korte rondleiding en uitleg gingen de telgroepen aan de slag. De volledige restanten stelling moest geteld worden, wat gelijk ook de moeilijkste stelling van het bedrijf is om te tellen. In het begin waren er veel vragen over de specifieke medische artikelen. “Wat is dit?” was een veel gehoorde vraag. Gelukkig waren er voldoende werknemers van Almed om te helpen. Ze keken daarna of het artikelnummer op de lijst stond. Daarna telden ze hoeveel er in de doos zit. Dit noteerden ze op de tellijst. Als ze daar klaar mee waren konden ze de doos op een genummerde pallet zetten en de pallet nummer noteren op hun blad. Nadat alles geteld was en de hele stelling leeg was, mochten de studenten zelf de stelling weer inrichten. De gecorrigeerde tellijsten met aangepaste locatienummers werden door de praktijkopleider Harry Royes verder verwerkt.

De klas vond het leuk en zeer leerzaam om te doen en hebben veel geleerd, dit willen ze wel vaker! Natuurlijk had het bedrijf Almed gezorgd voor een goed verzorgde lunch met tosti’s, soep en koffie &thee.

Ook heb ik er zelf veel van geleerd, met name hoe je zoiets heel goed moet voorbereiden en moet plannen en organiseren.

Leon van Brouwershaven
Eerstejaarsstudent Logistiek supervisor

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed