Alfa-college
Groningen | Assen | Hardenberg | Hoogeveen

Practor Verschillen waarderen geïnstalleerd

Birgit Pfeifer is donderdag 4 april jl. bij Landstede in Zwolle geïnstalleerd als practor van het practoraat Verschillen waarderen. Onder toeziend oog van zo’n 200 belangstellenden ontving zij uit handen van Christien de Graaff, voorzitter van de Federatie Christelijk MBO, een beeldje, dat verschillen waarderen symboliseert. De practor gaat samen met docenten, bestuurders en studenten aan de slag om acht mbo-scholen een plaats voor dialoog te laten zijn. Een plek om diversiteit te ontdekken en te leren waarderen.

Christien de Graaff:

Het beeldje symboliseert verschillen waarderen. Het balanceren tussen de ander echt zien en je eigen verhaal; tussen de meningen en ervaringen van de ander en dat wat jou heeft gevormd en bezig houdt.

8 mbo-scholen en Verus aangesloten

Het practoraat is voor de komende drie jaar ingesteld. Het is een initiatief van Verus en acht mbo-scholen die zijn aangesloten zijn bij de Federatie Christelijk MBO. Dit zijn: Alfa-college, Albeda College, ROC Menso Alting, ROCA12, Landstede, ROC Friese Poort, Cibap en MBO Utrecht. In onze samenleving hebben de mbo-instellingen steeds meer moeite om verbindingen te maken tussen (groepen) mensen die verschillend zijn. Daarom willen zij via het practoraat handvatten vinden om met erkenning van de verschillen wel verbindingen te leggen en te komen tot dialoog en samenwerking.

Onderzoek, ontmoeting en inspiratie

Tijdens de practorale rede in Zwolle vertelde de practor dat het practoraat is opgebouwd uit de drie activiteiten: onderzoek, ontmoeting en inspiratie. Pfeifer zal good practices toetsen/versterken en nieuwe aanpakken ontwikkelen. Daarmee kunnen medewerkers en leidinggevenden worden toegerust, en via hen studenten. Het is eerst belangrijk dat docenten onderling een goed waardengesprek kunnen voeren. In onderstaand filmpje meer informatie over het practoraat:

Kernteam

Iedere school van de Federatie Christelijk MBO heeft een eerste aanspreekpunt voor het practoraat. Deze aanspreekpunten samen vormen het kernteam van het practoraat. Voor het Alfa-college is dit Marieke Voogt, identiteitsmedewerker en docent Burgerschap. Daarnaast hebben verschillende MBO’s ook docent-onderzoekers die met het practoraat onderzoek doen.

Meer informatie

Meer informatie over het practoraat is te vinden op verschillenwaarderen.nl. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed