Alfa-college
Hoogeveen

Een lustrum: Cambridge Business English

Extra waardering voor een groep van bijna 30 studenten van het Alfa-college in Hoogeveen. Zij ontvingen woensdag 10 juli naast hun mbo-diploma het certificaat Cambridge Business English. Het is het vijfde jaar op rij dat het Alfa-college als Cambridge Preparation Centre de lessen Cambridge Business English aanbiedt, een lustrum! Het Cambridge-certificaat wordt wereldwijd erkend bij hogescholen, universiteiten en internationale bedrijven.

In aanwezigheid van familie en vrienden ontvingen de geslaagden lovende woorden van docent Marinke de Jong en opleidingsmanager Winfred Voorstok tijdens de feestelijke diplomering.

Docente Marinke de Jong is trots op de inzet van de gecertificeerde studenten: “Het volgen van de lessen betekende naast hun eigen opleiding, les op de maandagmiddag en een flink stuk zelfstudie. Maar er waren ook leuke excursies, zoals een reis naar Ierland en een bezoek aan TeaTime in Echten.”

Gedurende het schooljaar zijn de studenten klaargestoomd voor het tweedaags examen op het Britse consulaat in Utrecht. De meeste studenten hebben het examen op B2-niveau afgesloten. De afgelopen jaren zijn er ook studenten uitgestroomd op C1. Dit jaar was de eer aan Aron Loof, student aan de opleiding Assistent manager internationale handel. Een uitzonderlijk hoge prestatie, omdat dit het niveau is richting moedertaal.

Cambridge op het Alfa-college
Een nieuwe groep studenten is inmiddels alweer gestart. Het streven is om Cambridge toegankelijk te maken voor allerlei opleidingen en om in de toekomst Cambridge Business English ook aan te bieden aan bedrijven.

Cambridge Engels valt onder de Excellentieprogramma's van het Alfa-college. Hiermee worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Met dit diploma zijn de studenten verzekerd van een goede aansluiting voor Engels op het HBO, maar het zegt ook iets over inzet en ondernemen. En het staat natuurlijk ook heel goed op je CV!

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed