Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Enno van der Werff nieuw lid College van Bestuur Alfa-college

Enno van der Werff
Enno van der Werff is vanaf 1 januari 2020 lid van het College van Bestuur van het Alfa-college en zal zijn werkzaamheden bij onze school starten op 18 november. Hij volgt Christien de Graaff op, die 12 jaar verbonden is geweest aan het Alfa-college, waarvan ruim 9 jaar als lid van het College van Bestuur. Enno van der Werff krijgt, naast een aantal organisatiebrede thema’s, de regio’s Hoogeveen en Hardenberg als aandachtsgebied. 

Margreeth Smilde, voorzitter van de Raad van Toezicht: “we hebben er vertrouwen in dat het Alfa-college met de komst van Enno van der Werff opnieuw geleid wordt door een sterk College van Bestuur zoals we de afgelopen jaren gewend waren.”

Enno van der Werff heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2014 is hij directeur/bestuurder van SKSG in Groningen. Daarvoor heeft hij diverse leidinggevende posities bekleed bij verschillende bedrijven, zoals KPN, TNT en Schoolmaster. Ook vervult hij verschillende toezichthoudende en adviserende functies bij onder andere de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Biblionet Drenthe en Stichting Wad & Design. Van der Werff is getrouwd en heeft drie zonen.

Wim Moes, voorzitter College van Bestuur, is blij met de komst van Enno van der Werff: “Enno is een ervaren bestuurder die denkt in het creëren van kansen en mogelijkheden om onze studenten goed voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Ik heb ontzettend zin om me samen met hem de komende jaren in te zetten voor het Alfa-college.” 
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed