Alfa-college
Hoogeveen

Fundament gelegd voor Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen

De kick-off van Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen vormde medio september de start van een uniek project in Drenthe. Om symbolisch samen aan de toekomst van techniek in Hoogeveen te bouwen, kregen alle aanwezigen tijdens de kick-off een bouwsteentje uitgereikt. De schooldirecteuren van het VO in Hoogeveen legden samen de eerste stenen, waarna ook de rest van de aanwezigen hun steentjes konden metselen zodat er een stevig fundament ontstond. Het fundament voor Sterk Techniek Onderwijs in Hoogeveen is gelegd.

Uniek in Drenthe
Begin juli heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidieaanvraag voor Sterk Techniek Onderwijs binnen het vmbo voor de regio Hoogeveen goedgekeurd. Een belangrijke stap want met deze subsidiegelden kan de regio Hoogeveen het technische vmbo verder versterken evenals de samenwerking met het MBO, het bedrijfsleven en de gemeente. Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen is een initiatief van RSG Wolfsbos, Roelof van Echten College, Alfa-college en de Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen. De samenwerking heeft als doel dat leerlingen zich met een reëel en positief beeld kunnen oriënteren op toekomstige beroepen en op basis daarvan een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, vervolgopleiding en carrière.

Verbinding essentieel
Tijdens de kick-off benadrukken schooldirecteuren Ilse Top van RSG Wolfsbos en Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College in hun gezamenlijke speech dat de verbinding tussen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en het bedrijfsleven van essentieel belang. Zo volgen leerlingen van beide VO-scholen al over en weer lessen bij elkaar. Het bedrijfsleven stelt materialen ter beschikking, er worden gastlessen gegeven op de scholen en leerlingen van het VO volgen zelfs een deel van hun lessen bij bedrijven. Leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan basisschoolleerlingen begeleiden bij projecten in bijvoorbeeld de Ontdekhoek van de bibliotheek van Hoogeveen. Deze Ontdekhoek wordt geïntegreerd in de wetenschap & techniek leerlijn van het basisonderwijs en zal binnenkort worden uitgebreid met techniektafels die specifiek aansluiten bij technische bedrijven uit de regio Hoogeveen. En dit is nog maar het begin van de verbindingen tussen de initiatiefnemers van Sterk Techniek Onderwijs Hoogeveen.

Samen werken aan technisch talent
Tijdens de kick-off zijn werkgroepen gevormd en hebben medewerkers van de scholen en mensen uit het bedrijfsleven met elkaar kennis gemaakt en zijn alvast de eerste enthousiaste plannen gedeeld. Zo gaat het bedrijfsleven gastlessen geven op de scholen en gaan docenten stages lopen bij het bedrijfsleven. Ook wordt al druk gesproken over het nieuwe keuzevak 'Interieurontwerp & Design', bedoeld om de keuze van meiden voor techniek aantrekkelijker te maken. Het keuzevak is al in ontwikkeling en ook hier zal het bedrijfsleven een bijdrage leveren door 10% van de lessen voor haar rekening te nemen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed