Alfa-college
Hoogeveen

Revitalisatie Alfa-college bewonderd

De Hoogeveense Uitdaging was vorige week te gast bij het Alfa-college. De school aan de Voltastraat wordt circulair verbouwd en de gasten kregen een kijkje achter de schermen van de revitalisatie. Het betrof de start van het MVO platform van De Hoogeveense Uitdaging. Door vier bijeenkomsten per jaar te organiseren rondom het thema MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wil de Hoogeveense Uitdaging bijdragen aan het uitwisselen van kennis en expertise op dit gebied.

Gert Vos, wethouder Gemeente Hoogeveen onderstreept het nut van het uitwisselen van kennis en expertise en is blij met genomen initiatief. Er zijn al veel mooie initiatieven in Hoogeveen en het zou geweldig zijn wanneer we nog m eer ondernemers enthousiast kunnen krijgen dit thema actief op te pakken.

Jan Berend van Wijk, regiodirecteur Alfa-college ontving het gezelschap in het duuurzaamheidscentrum dat in de school ontwikkeld wordt. Hij vertelde dat de visie van het Alfa college is gestoeld op drie pijlers. We bereiden studenten voor op een toekomst waarin ze iets voor een ander kunnen betekenen, leveren een bijdrage aan een sterke regio en een betere wereld. Dat do en we onder meer door ons in te zetten voor een inclusieve samenleving, te investeren in mensen, gezondheid en vitaliteit te stimuleren, duurzaam samen te werken en studenten te stimuleren in duurzaam ondernemerschap.’

De school is aan revitalisatie toe omdat er vanwege een voorspelde afname van het aantal studenten in de toekomst minder ruimte nodig is en omdat het voormalige gebouw van de MTS niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd.

Het werd gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en hoewel het een iconisch gebouw is voor veel Hoogeveners en het bouwkundig interessante details heeft, wordt dit deel van de school grotendeels gesloopt. Een deel blijft staan, maar krijgt een nieuwe schil, die de school energiezuiniger maakt en een langere levensduur oplevert. Het Alfa-college wordt dankzij de circulaire revitalisatie zelfs nagenoeg aardgasloos.

De revitalisatie wordt uitgevoerd door aannemer HuneBouw uit Hoogeveen, die de uitdaging met beide handen aangreep. Directeur Klaas Graveland: ‘Toen ik ondernemer werd, had ik al voor ogen dat bouwprojecten iets kunnen bijdragen aan de omgeving. De revitalisatie van Alfa college past daarom bij ons. Het traject beslaat twee jaar en bestaat uit tien bouwfases. In elke fase wordt opnieuw nagedacht over circulariteit en duurzaamheid.De uitgangspunten daarvoor zijn de toename van de CO2 productie en het toekomstige tekort aan grondstoffen. Daarom geven we materialen een tweede leven, verbouwen we zoveel mogelijk remontabel, beperken we de CO2 productie, kiezen we voor economische levensduur en Total Cost of Ownership, oftewel de totale kosten gedurende de hele levenscyclus.'

Na de theoretische uiteenzettingen van Van Wijk en Graveland was het tijd om de voortgang met eigen ogen te zien. De bezoekers zagen de oude en de nieuwe situatie en werden uitgebreid geïnformeerd over de vele keuzes die het Alfa college en HuneBouw maken tijdens de revitalisatie.

Zo werd gekozen voor volledig gerecyclede vloerbedekking die bovendien tegen een stootje kan, werden de muren geschilderd met verf op natuurlijke basis en werden de plafondlatten uit een deel van de school geschaafd en hergebruikt in een ander deel van de school. Het gebouw wordt lichter, transparanter en krijgt een prettig en gezond binnenklimaat. Er is gekozen voor een isolerende schil waardoor minder gesloopt wordt en minder gekoeld en verwarmd hoeft te worden.

Roeli Mossel van De Hoogeveense Uitdaging sprak na afloop haar dank en waardering uit voor de leerzame middag. De revitalisatie is volgens haar een mooi voorbeeld van maatschappelijk  verantwoord ondernemen en een bezoek aan het Alfa-college leende zich daarom goed voor de eerste van vier bijeenkomsten van het MVO-platform.

De Hoogeveense Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat bedrijven stimuleert om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren. Vier keer per jaar worden Hoogeveense ondernemers bezocht voor een inspirerende bijeenkomst gekoppeld aan een MVO-thema.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed