Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college is een Gezonde School

Het Alfa-college heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van studenten. Op donderdag 31 oktober, de Dag van de Gezonde School, ontvingen verschillende van onze onderwijslocaties een vignet. Met het vignet Gezonde School voldoet dit ROC aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door onder andere het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Trimbos-instituut. Binnen de Gezonde School kunnen scholen certificaten behalen voor onder andere de gezondheidsthema’s Bewegen en sport, Voeding, Roken, alcohol- en drugspreventie. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mogen scholen zich drie jaar een Gezonde School noemen. Bij het Alfa-college behaalde één onderwijslocatie het certificaat Voeding en vijf locaties die voor Bewegen en sport.

“Dat we het certificaat Bewegen en sport hebben, is een bevestiging dat we als Fit for Life-team op de goede weg zijn. Bewegen is écht teruggebracht in het mbo. Zo bieden we namelijk minimaal vijftig uur bewegen per jaar aan. Vijf procent van de BOT (Begeleid Onderwijs Tijd) is voor Fit for Life en daarmee beweegtijd. Daarnaast is het ook een trend in de maatschappij dat we bezig zijn met onze leefstijl. Dat moet ook gewoon, want we bewegen te weinig, eten ongezond en krijgen teveel suiker binnen. De gedachte vanuit de Gezonde School is dat als studenten mentaal en fysiek gezond zijn, ze beter kunnen presteren op school”, zegt Tjeerd Beijleveldt, coördinator Fit for Life bij het Alfa-college.

Bewegen
Fit for Life bij het Alfa-college staat voor een gezonde en actieve leefstijl, maar draait om meer dan alleen bewegen: “We houden ons ook bezig met voeding, mentale gezondheid en de mindset dat je de fiets pakt in plaats van de bus. Onze eerstejaarsstudenten krijgen bij de start van hun opleiding een leefstijltest en fysieke test. Hiermee brengen we de gezondheid van de studenten in kaart. Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst kunnen zeggen dat onze studenten na het behalen van hun diploma fit for life het Alfa-college verlaten? Dat is nogal een uitspraak én een grote klus, maar dat is wel het doel waar we naar streven”, aldus Tjeerd Beijleveldt.

Gezonde School
Gezonde School is een initiatief van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed