Alfa-college
Assen | Groningen

Nieuwe opleiding Interculturele Opvoedcoach

Het Alfa-college start in februari 2020 met de nieuwe BBL-opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige. Deze nieuwe BBL-opleiding draait om de begeleiding van gezinnen die moeite hebben met integreren en participeren in onze samenleving. Voor de ontwikkeling van de opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige sloegen onze onderwijsteams Educatie en Inburgering en Zorg en Welzijn de handen ineen. Met deze opleiding wil het Alfa-college baankansen creëren voor migranten, die ervaring hebben met integreren in Nederland én bijvoorbeeld een pedagogische achtergrond hebben.

“Uit ons onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan deze opleiding. Na gesprekken met cursisten bij de afdeling Educatie ontdekten we dat er veel mensen zijn die aan het werk willen, maar moeilijk aan een baan komen. De Nederlandse taal is dan vaak een struikelblok en de diploma’s uit het land van herkomst sluiten niet goed aan bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens het onderzoek constateerden we ook dat binnen de groep nieuwkomers verschillende opvoedingsvragen leven. Door de verschillen in normen en waarden, al dan niet door een taalbarrière, ontstaan soms problemen. Deze groep kan klem komen te zitten tussen twee culturen. Door het starten van de opleiding Interculturele Opvoedcoach - ervaringsdeskundige hopen we dat we bruggen kunnen bouwen en verhalen kunnen delen, om zo tot meer wederzijds begrip te komen. De ervaringsdeskundige kan de hulpvraag vanuit het culturele perspectief bekijken en vervolgens de vertaalslag tussen de culturen maken”, zegt Simone van Leusden, één van de bedenkers van de nieuwe opleiding en teamcoördinator en projectleider bij afdeling Educatie en Inburgering.

Aanleiding
Uit cijfers van Vluchtelingenwerk (2018) bleek dat 20.353 mensen asiel vroegen in Nederland. In 2017 waren dat er 14.716. Een absolute piek van asielaanvragen was in 2014 en 2015. In die jaren meldden zich veel Eritreeërs en Syriërs met een asielaanvraag. Op de afdeling Educatie & Inburgering signaleerde men dat het grootste deel van deze doelgroep zich moeilijk kan positioneren op de arbeidsmarkt en moeizaam integreerde in onze samenleving: “Een van de doelen van de opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige is om mensen aan het werk te helpen in de zorg, want daar is veel werk. We hebben nu een groep mensen die op kennismakingsgesprek is geweest. Deze mensen doen laaggeschoold werk of zitten thuis, maar ze kunnen best wel een diploma halen. Het probleem is dat ze in het huidige onderwijssysteem geen passende opleiding kunnen volgen. Onze nieuwe opleiding biedt de studenten extra ondersteuning aan bij de Nederlandse taal en Rekenen. Naar aanleiding van de kennismaking kijken we wat de aandachtspunten zijn en maken we een maatwerktraject”, vertelt Carlien Klaassens, mede-bedenker van Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige en teamcoördinator en projectleider bij afdeling Educatie en Inburgering.

Kick off
Op onze onderwijslocatie Admiraal de Ruyterlaan wordt maandag 25 november een officiële kick off van Interculturele Opvoedcoach - ervaringsdeskundige gehouden. Tijdens deze kick off geeft Mr. Drs. Binyam Andebrhan een lezing over de Eritrese opvoeding in Nederland en gaat men in gesprek over verschillende thema’s die te maken hebben met onderwijs en het opgroeien tussen twee culturen.

Opleiding
Een interculturele opvoedcoach zorgt ervoor dat kinderen die opgevoed worden tussen twee culturen, kansrijk kunnen opgroeien. De ervaringsdeskundige weet wat er bij de doelgroep speelt als het gaat over interculturele problematiek en is goed in staat om deze groep te bereiken. Deze deskundige is een belangrijke schakel tussen gezinnen en verschillende organisaties zoals scholen, hulpverlening en kinderopvang. Deze BBL-opleiding duurt twee jaar en na succesvolle afronding ontvangen de studenten een diploma Maatschappelijke Zorg, niveau 3, Begeleider specifieke doelgroepen.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze opleiding stuur een e-mail naar Interculturele-opvoedcoach@alfa-college.nl óf bel 0800-8100.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed