Alfa-college
Hardenberg

VVE-certificaat voor studenten van het Alfa-college Hardenberg

Op maandag 9 december 2019 hebben maar liefst 22 studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang hun VVE-certificaat (Voor- en Vroegschoolse Educatie) behaald. Een belangrijk certificaat voor het werken in een kinderopvang, peuterspeelzaal, of een voorschool met kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Niveau 3 en niveau 4 studenten van het Alfa-college in Hardenberg, namen hun certificaat trots in ontvangst in het bijzijn van regiodirecteur Jurgen Grobbée en begeleidend docente Corine Kremer. Gedurende de VVE-cursus leerden ze hoe ze taal- of andere achterstanden van peuters kunnen voorkomen, beperken of verhelpen, nog voordat deze kinderen naar de basisschool gaan. Door goed te kijken naar een kind, kan er ingespeeld worden op de begeleiding en zorg die een jong kind nodig heeft. 

Het spelenderwijs stimuleren van taal bij kinderen is een belangrijk aspect in de training, net als het inspelen op de ontwikkeling van peuters. Zo wordt van de cursisten verwacht dat ze goed observeren, interacteren, een rijke speel- en leeromgeving kunnen creëren en betekenisvolle, educatieve situaties kunnen organiseren. Hiermee leren peuters op een creatieve manier hun emoties uiten of beter bewegen. Zo zetten ze makkelijker en goed voorbereid de stap naar de basisschool.

Door het behalen van dit basiscertificaat VVE hebben de studenten Pedagogisch medewerker kinderopvang al een mooie eerste basis gelegd voor een toekomstige werkplek. Uiteraard moeten de studenten zich bij hun stagebedrijf nog wel specialiseren in de eigen educatieve methodes van de kinderopvang of peuterspeelzaal waar ze werken.

Voor het werken met peuters op een VVE-locatie moeten pedagogisch medewerkers aan verschillende eisen voldoen die in de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) en de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) gesteld worden. Eén daarvan is dat zij in het bezit moeten zijn van een VVE-certificering.

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed