Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Rijnland Instituut heeft gesprek in Tweede Kamer

Cigdem Zantingh, Instituutsleider Rijnland Instituut voor het Alfa-college, was door de Tweede Kamer uitgenodigd voor een rondetafelgesprek Grensoverschrijdende samenwerking. Op woensdag sprak zij namens het Rijnland Instituut met de vaste commissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het belang van grensoverschrijdende samenwerking en welke stappen hierin gezet kunnen worden.

“We onderzoeken en schrijven op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken een aanbeveling wat de euregionale competenties zijn. Op basis van deze aanbeveling ontwikkelen we met Hochschule Osnabrück gezamenlijke binationale onderwijsprogramma’s voor twee mbo-beroepen in de ICT-branche en Internationale handel”, zegt Cigdem Zantingh, Instituutsleider Rijnland Instituut voor het Alfa-college.

Grensoverschrijdende curricula
Na de aanbeveling van het Rijnland Instituut worden de Euregionale competenties geïntegreerd in de nog te ontwikkelen, gezamenlijke, grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s. Deze competenties worden ingevoerd in de Duitse deelstaat Nedersaksen en op een later moment mogelijk ook nog in Noordrijn-Westfalen. Daarnaast worden deze bekwaamheidseisen zo op elkaar afgestemd dat afgestudeerden in de toekomst zowel in Nederland als in Duitsland inzetbaar zijn.

Over het Rijnland Instituut
Een kennisinstituut voor regionale ontwikkeling met verschillende partners in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Het netwerk stimuleert kennisontwikkeling, -deling en -toepassing door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo). Dankzij goede contacten met de regionale beroepenvelden vindt dit plaats in samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers (quadruple helix). Het Rijnland Instituut bevordert dankzij een krachtenbundeling van de beroepsonderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens de arbeidsmarktrelevante opleiding in de Euregionale kenniseconomie en draagt hierdoor bij aan het grensoverschrijdend wonen, werken, leven en studeren.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed