Alfa-college
Groningen

Vier onderwijsinstellingen slaan handen ineen voor toekomstbestendig leren werken en leven

Maandag 13 januari is het Tech-savvy traject van start gegaan. De ondertekening van de intentieverklaring tot samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, Openbaar Onderwijs Groningen en Bossers & Cnossen vond plaats in Noorderpoort Kasteel.gro, waar Tech-savvy gevolgd gaat worden. Dit traject voor toekomstbestendig leven, leren en werken is bedoeld voor alle medewerkers van de deelnemende onderwijsinstellingen.
 
One level up
Deelnemers aan dit traject worden ‘one level up’ gebracht op het gebied van technische kennis, gecombineerd met 21e-eeuwse vaardigheden. Technische onderwerpen als privacy, security en kunstmatige intelligentie passeren de revue, maar ook vaardigheden als kritisch denken en cognitieve flexibiliteit komen aan bod.
 
Een leven lang ontwikkelen
Het door Bossers & Cnossen ontwikkelde Tech-savvy traject is specifiek gemaakt voor het onderwijs met de deelnemende instellingen. Noorderpoort heeft afgelopen jaar de eerste medewerkers het programma aangeboden en daarna ook collega-onderwijsinstellingen betrokken bij de uitrol van dit programma waarin kennis en gedragsverandering centraal staat.
 
Menno Visser, docent bij Noorderpoort is in de eerste gemengde groep gestart met Tech-savvy. Hij heeft de eerste bijeenkomst bijgewoond en kan niet wachten tot de volgende: “Wat ik met name heel erg gaaf vind is dat je samen met docenten en medewerkers van andere onderwijsinstellingen, van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, nadenkt over wat de veranderingen die op ons afkomen betekenen voor het onderwijs en hoe wij daar op in kunnen spelen”.
 
Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort: “De ondertekenaars willen als onderwijsinstellingen het goede voorbeeld geven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. We streven ernaar om gezamenlijk alle medewerkers en daarmee ook de studenten en de regio ‘one level up’ te brengen."
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed