Alfa-college
Hoogeveen

Presentaties Proeftuin zorg en techniek

In de Burgerzaal van de Gemeente Hoogeveen vertelden studenten van zorg- en techniekopleidingen aan genodigden en geïnteresseerden over de uitkomsten en hun ervaring van het project 'De Proeftuin'. Een project waarin de samenwerking tussen deze twee sectoren verbeterd en versterkt zou moeten worden. “Hier hebben we echt iets aan", was één van de enthousiaste reacties van de studenten.

Het afgelopen jaar hebben meerdere studenten gewerkt aan innovaties in de zorg, met als doel: een betere kwaliteit van leven en zorg voor patiënten. Daarvoor zijn goede technische oplossingen nodig, die technici alleen kunnen bouwen wanneer zij inzicht hebben in de vraag en behoefte van de patiënt. Iets wat de zorg moet aangeven.

Innovatief
De mix van studenten gingen onder andere aan de slag met een zogenaamde “Zorgtechniekkoffer” waarin (technische) hulpmiddelen, zoals een persoonsalarmering en een bedmat. Zorgprofessionals kunnen deze zelf installeren in de woning van een cliënt. De zorgstudenten leerden hierdoor meer over het toepassen van techniekmiddelen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden, waardoor ze cliënten een betere kwaliteit van leven kunnen geven.

De techniekstudenten ontwikkelden tijdens deze projectperiode een zogenaamde “sprekende nachtlamp”, op basis van een actuele cliëntcasus. Op het moment dat een cliënt, die vaak nachtelijk dwaalde, uit bed kwam kreeg hij nu een melding van de tijd. Daardoor werd de cliënt zich bewust van het (nachtelijke) tijdstip, waarna hij weer terugkeerde in zijn bed en niet de hele nacht uit bed bleef en televisie ging kijken.

Leerzaam voor studenten èn werkveld
Door de werkervaring van de zorgstudenten met cliënten én de expertise van de techniekstudenten, kwam de groep tot nieuwe innovatieve ideeën en kregen ze meer inzicht in en begrip over elkaars werkveld. Juist het real life learning gaf de meerwaarde aan dit project. De studenten hadden het gevoel van betekenis te zijn voor de cliënten en voor de betrokken zorginstellingen. Daardoor vonden ze dit project zeer leerzaam en waardevol.

Ook voor de huidige zorg- en techniekprofessionals is het zinvol met een andere bril naar probleemstellingen in elkaars vakgebied te kijken. Het spreken van elkaars taal is daarbij onontbeerlijk, maar blijkt wel nog steeds een uitdaging. Door samen te werken aan oplossingen en casussen, leren niet alleen studenten, maar ook de begeleidende (zorg)professionals. Ook dat was een prachtig resultaat van dit project.

De Proeftuin is een initiatief van Welthuus Zorgtechniek & Innovatie, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De Westerkim, Samenwerking Beroeps Bedrijfsleven, Bantarkaso Advies, William Prinsen/Veranderkundige, Rijnland Instituut en het Alfa-college.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed