Alfa-college
Hoogeveen

Studenten betrokken bij ontwerp Tiny House op waterstof

Op woensdag 4 maart werd in het Duurzaamheidscentrum op het Alfa-college Hoogeveen verder gewerkt aan het Waterstof Tiny House. Studenten en professionals uit het regionale bedrijfsleven kregen bij aanvang eerst een schetsontwerp te zien dat gemaakt is door Atelier Dutch. Op basis hiervan ging de groep aan de slag met installatie, ontwerp en communicatie.

Aan het einde van de dag werden de opbrengsten gepresenteerd door de aanwezigen, waaronder bouwkundigen, installatietechnici en architecten.

Groot publiek
Waterstof als brandstof voor woningen is veilig, comfortabel en betaalbaar. Ook kan waterstof gebruikt worden om te voorzien in elektrische energie door het om te zetten in een brandstofcel. Om dit aan te tonen wordt in samenwerking met onder andere verschillende beroepsopleidingen de Wonen op Waterstof Tour georganiseerd met behulp van het mobiele Tiny House. Het project is een samenwerking tussen gemeente Hoogeveen, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio, gesteund vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Blauwdruk

In Hoogeveen werken diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen aan een pilot om een technologie te ontwikkelen om 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost Oost van energie te voorzien met duurzame waterstof. De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel. De blauwdruk voor technologie die zo verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland, te beginnen met Erflanden. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen en het blijven benutten van de bestaande aardgas infrastructuur.

Hackaton
Vorig jaar in mei is tijdens een hackaton in Hoogeveen een eerste ontwerp gemaakt voor het Tiny House op waterstof met een waterstof voertuig er voor. Een groep van 45 jongprofessionals, experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente werkte hier toen samen aan.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed