Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Doorstroom mbo-mbo (binnen mbo)

Als je een vervolgopleiding in het mbo wilt gaan doen, moet je voor je huidige opleiding een diploma hebben behaald. Behaal je dit diploma uiterlijk 15 augustus 2020, dan kun je je gewoon inschrijven voor de vervolgopleiding. Behaal je je diploma ná 15 augustus doordat je bepaalde mbo-onderdelen in je huidige opleiding niet kunt afronden door de Corona-crisis, dan volgt hier belangrijke informatie.  

Je mag dan namelijk wel starten met je vervolgopleiding onder voorwaarde dat je je mbo-diploma van je huidige opleiding nog kunt halen voor 1 januari 2021. Dit betekent dat je in de eerste maanden de vervolgopleiding moet combineren met het werk dat je nog moet doen voor je huidige mbo-opleiding. Deze stappen zijn hiervoor nodig: 

 1. Als je je nog niet hebt aangemeld voor een vervolgopleiding, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in bij de vervolgopleiding van jouw keuze.
 2. Samen met je studentbegeleider[1] zet je op papier welke onderdelen nog gedaan moeten worden, wanneer dat is en hoeveel tijd dat ongeveer kost.

  2a Deze informatie wordt opgenomen in een zogenaamd Afrondingsadvies[2] aan de vervolgopleiding. Je vult een formulier in.
  2b Uiterlijk 15 augustus 2020 is dit afrondingsadvies bekend bij de ‘nieuwe’ vervolgopleiding.
  2c De vervolgopleiding neemt het afrondingsadvies van de examencommissie over. LET OP: dit geldt voor een vervolgopleiding bij de Noordelijke mbo-opleidingen. Voor vervolgopleidingen buiten de regio, kunnen andere afspraken gelden!

 3. Via de vervolgopleiding krijg je een uitnodiging voor een gesprek rondom de start van de opleiding. Tijdens dit gesprek komt aan bod wat je nog moet doen en hoe je dat kunt combineren met de vervolgopleiding. Samen vul je het tweede deel in van het formulier.
 4. Vanaf september begin je al met je vervolgopleiding, terwijl je de laatste examenonderdelen of het resterende deel van je stage van de huidige opleiding afrondt. Je bent voorwaardelijk toegelaten; dat betekent dat je nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, namelijk het behalen van je diploma, om definitief te worden toegelaten.
 5. Begin november nodigt de studentbegeleider van je huidige opleiding je uit voor een voortgangsgesprek als je dan je mbo-diploma van je huidige opleiding nog niet behaald hebt. Indien nodig maak je een nieuwe planning voor de afronding van je mbo-diploma.

Als je het huidige mbo-diploma niet behaalt vóór 1 januari 2021, dan moet je stoppen met de vervolgopleiding. Mocht je al onderwijseenheden hebben behaald, dan krijg je daarvoor een instellingsverklaring. Mocht je op een later moment weer willen beginnen, dan kun je deze verklaring gebruiken om een vrijstelling aan te vragen, binnen de voor de opleiding geldende regels.

[1] Studentbegeleider: de persoonlijk begeleider en contactpersoon van de student, aangeduid als: SLB’er, Lob’er, coach, mentor of anders.

[2] In het Afrondingsadvies staat welke onderdelen je met positief resultaat hebt afgerond, welke onderdelen je nog moet doen en een inschatting of je die laatstgenoemde onderdelen kunt behalen voor 1 januari 2021.

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed