Alfa-college
Groningen

Alfa-college eerste ROC met Biblionet bibliotheek op school

Het Alfa-college start als eerste ROC in de provincie Groningen met het programma ‘De Bibliotheek op school’.
Op 1 september ondertekenden Joze Kienstra, opleidingsmanager van het Alfa-college locatie Kluiverboom, en Rachel van den Hoogen, bestuurder van Biblionet Groningen, de samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar. Gezamenlijk dragen ze bij aan het vergroten van het leesplezier, de leesmotivatie en het leesgedrag van de studenten. De studenten worden dan ook actief betrokken bij de samenstelling van de collectie van ‘De Bibliotheek op school’.

Betere beroepsbeoefenaars
Joze Kienstra vindt de samenwerking van groot belang voor de studenten: “Door bijvoorbeeld te lezen bevorderen de studenten hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hierom zijn we twintig jaar geleden al gestart met een mediatheek met studiemateriaal én honderden boeken en films voor de studenten. Door lezen verrijk je je met de gedachten van anderen en begrijp je jezelf en de wereld om je heen beter. Het helpt de studenten echt betere beroepsbeoefenaars te worden en dat is waar we naar streven, we zijn tenslotte een mbo.” Ze is erg blij met de samenwerking: “Samen bieden we nog meer boeken, media en activiteiten, waaronder optredens van schrijvers en ‘spoken-word’ artists, zoals de Groninger Myron Hamming, die een oud leerling van ons is”.

Stimuleren taalvaardigheid én leesplezier
Rachel van den Hoogen is trots op de samenwerking: “Biblionet Groningen zet letterlijk vanaf de wieg in op het stimuleren van taalvaardigheid en leesplezier. Thuis en op school. Voor elke baby die in onze provincie geboren wordt, staat een BoekStartkoffertje klaar met een eerste leesboek. Samen met kinderdagverblijven, het basis- en voortgezet onderwijs werken we aan het vergroten van taalvaardigheid, onder andere met de Bibliotheek op school. Het is fantastisch dat we die lijn nu kunnen doortrekken naar het middelbaar beroepsonderwijs. In het Alfa-college hebben we een zeer betrokken partner gevonden.”   

Succesvol programma
In de provincie Groningen werken, naast het Alfa-college, al meer dan 140 onderwijslocaties in het basis- en voortgezet onderwijs met het programma de Bibliotheek op school. Het succes van het programma is te danken aan de nauwe samenwerking tussen school en bibliotheek én aan de goede samenwerking binnen de school zelf. Iedereen doet mee, van directeur tot leesconsulent, docenten en leerlingen. De aanpak komt voort uit het actieprogramma Tel mee met Taal, dat onlangs is verlengd tot 2024. 

Kijk hier voor meer informatie over Biblionet.

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed