Alfa-college
Hardenberg

Diplomering Vechtdalroute

HARDENBERG – Afgelopen woensdag, 21 oktober 2020, was een feestelijke dag voor de deelnemers van de Vechtdalroute; een 2-jarig opleidingstraject in de zorg. Anders dan andere jaren, maar niet minder feestelijk mochten de deelnemers bij het Alfa-college in Hardenberg van docente Jet van de Wetering en Mieke Vogelzang hun mbo diploma MZ/VZ-IG niveau 3 in ontvangst nemen. Voor de zomervakantie hebben ook al een aantal deelnemers hun diploma in ontvangst mogen nemen.

De Vechtdalroute is 1 april 2018 gestart vanuit een samenwerking tussen zorgwerkgevers, het UWV, gemeente Hardenberg en het Alfa-college om zo een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel op te lossen. Na de ”werken in de zorg-dag” stroomden de aanmeldingen binnen van deelnemers met allerlei verschillende achtergronden. Zo bestond de samenstelling bijvoorbeeld uit omscholers met een bancaire achtergrond, kappers, schoonmakers en ook werkzoekenden.

Een samenwerking tussen het Alfa-college Hardenberg, het UWV, de gemeente en zorginstellingen.

De ruim 120 geïnteresseerden gingen vervolgens op  met de zorgwerkgevers: Beter Thuis Wonen, Baalderborggroep, Saxenburgh Medisch Centrum en Carinova. Na deze speeddates mochten er 25 personen op sollicitatiegesprek komen, waarna 14 deelnemers daadwerkelijk zijn gestart met de Vechtdalroute. Na één jaar wisselden zij van zorgorganisatie, waardoor zij met twee verschillende zorginstellingen kennismaakten tijdens hun 2-jarige opleiding.


Deze Vechtdalroute heeft haar vruchten afgeworpen; alle deelnemers blijven na de diplomering bij één van de organisaties aan het werk. De deelnemers zijn nu gediplomeerde Maatschappelijk/ verzorgende IG. En twee deelnemers zijn uitgestroomd als Helpende Zorg en Welzijn.

Het succes van het traject wordt voortgezet, aangezien afgelopen februari een tweede groep deelnemers is gestart met de Vechtdalroute.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed