Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Congres Reisgenoten in praktijklandschappen

Op donderdag 3 december wordt het afsluitende congres van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie gehouden én vindt het afscheid van lector Ineke Delies plaats. Dit congres met de titel Reisgenoten in praktijklandschappen is volledig online. 

Lectoraat
In het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie werken Alfa-college en NHL Stenden samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en studenten aan de regionale kenniseconomie in Groningen, Drenthe en Noordoost-Overijssel. 

Programma
Tijdens het congres komen onder andere de thema’s Diversiteit als Motor voor Innovatie en Kleur van de Regio aan bod. Meer informatie en aanmelden voor het congres kan op de website van het lectoraat.
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed