Alfa-college
Assen | Groningen

Alfa-college organiseert online verkiezingsdebat

Debat bij vavo Alfa-college
Het Alfa-college organiseert op dinsdag 2 maart van 15.30 tot 16.30 uur een online mbo- en vavo-verkiezingsdebat met 150 studenten en zes Tweede Kamerkandidaten. De stellingen in het debat zijn bedacht door onze studenten en gerelateerd aan onderwerpen als jeugdwerkloosheid, gelijke kansen, zorgpreventie en coronapandemie. Onze deelnemende mbo’ers en vavo’ers geven hun mening over de stellingen, stellen vragen aan politici en bepalen de winnaar van het debat. Met dit debat wil het Alfa-college een laagdrempelige ontmoeting creëren tussen jongeren en Tweede Kamerpolitici. Studenten en inburgeraars kunnen zich uiten over de thema’s waar zij zich zorgen over maken. Het idee is tweeledig; Tweede Kamerpolitici krijgen een inkijkje bij het mbo en de vavo. De studenten en inburgeraars krijgen meer affiniteit met de Tweede Kamerverkiezingen.

“Ik merk als initiator van dit evenement dat de Tweede Kamerverkiezingen bijna niet leven bij de studenten. De meeste studenten vinden de taal van de politici moeilijk en nemen nauwelijks de moeite om zich te verdiepen in de verschillende standpunten van de partijen. Dit heeft ook met het imago van een politicus te maken. Coleman schreef hierover: ‘Professional representatives have a problem: they are expected to be extraordinary enough to be representatives, but ordinary enough to be representative.’ Met de verkiezingen van 17 maart voor de deur voelde ik daarom de urgentie om politiek voor onze studenten aantrekkelijker te maken door jonge Tweede Kamerpolitici met een affiniteit voor het mbo in onze lessen uit te nodigen. Als thema’s die studenten belangrijk vinden worden besproken, leidt dit hopelijk tot een hogere participatiegraad. Elke uitgebrachte stem is weer één stem die de democratie meer recht doet. Daarnaast hebben jongeren moeite met de lockdown en de afstand die ze ervaren, terwijl aan de andere kant politici graag met ze in gesprek willen om te horen wat er bij hen leeft. Het verkiezingsdebat is zodoende een mooie manier om beide partijen met elkaar in contact te brengen”, zegt Christian de Kraker, debatleider en organisator verkiezingsdebat en docent Maatschappijleer bij het Alfa-college.

Deelnemers
Aan het debat op 2 maart doen honderd van onze mbo- en vijftig vavo-studenten uit Groningen mee. De uitgenodigde politici hebben mbo in hun portefeuille en daarmee affiniteit met de studenten. De deelnemerslijst van de zes politieke partijen is: CDA: Anne Kuik, VVD: Bart Smals, GroenLinks: Niels van den Berge SP: Jimmy Dijk, PvdA: Julian Bushoff en D66: Wieke Paulusma. De eerste drie genoemden hebben portefeuille mbo en de laatste drie zijn aangemerkt als grote politieke talenten vanuit Groningen op een kansrijke plek voor De Tweede Kamer.

Samenwerking
Het verkiezingsdebat is ontstaan vanuit een drieledige samenwerking tussen Maatschappijleer Vavo, Burgerschapscarrousel mbo en Kennismaking van de Nederlandse Maatschappij (KNM) voor inburgeraars.

Vavo
Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is dé mogelijkheid voor leerlingen die hun opleiding willen afmaken op een andere school. Hier kun je in één of twee jaar je diploma vmbo-tl, havo of vwo behalen. Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen.

Burgerschapscarrousel mbo
Sinds 2008 zijn ROC’s verplicht zich met burgerschap bezig te houden. Het middelbaar beroepsonderwijs moet studenten namelijk opleiden tot goede burgers. Elke school mag dit zelf vormgeven. De een geeft het als apart vak, de ander combineert het met de beroepspraktijk. Een vraag waar veel scholen mee worstelen is hoe je studenten écht interesseert voor dingen die in de samenleving spelen. Het Alfa-college lijkt hierop het antwoord te weten. Dit ROC haalt de samenleving in huis door het organiseren van Burgerschapscarrouseldagen. Organisaties, instellingen, professionals en ervaringsdeskundigen geven workshops over verschillende thema’s.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed