Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college krijgt 1,5 miljoen euro subsidie

Het Alfa-college krijgt een subsidie van 1,5 miljoen euro voor het programma de Vitaliteitscampus. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieaanvraag uit het Regionaal Investeringsfonds mbo toegekend omdat het een prachtig initiatief is voor het aansluiten van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt door opleidingen van Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen met elkaar te verbinden. Zeker in tijden van corona is het van belang om structureel samen te werken aan vitaliteit.

“Dit is natuurlijk fantastisch! We hebben deze subsidie aangevraagd omdat we als partners vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven de gezondheidsvraagstukken in de regio urgent vinden, wat vraagt om het opleiden van breed ontwikkelde en wendbare vitaliteitsprofessionals. Hier heeft de arbeidsmarkt grote behoefte aan. Met het geld kunnen we structureel werken aan de vitaliteit van de regio en het opleiden van deze professionals”, vertelt Jasper van Buiten, programmamanager van de Vitaliteitscampus.

Samenwerking
De Vitaliteitscampus is een vijfjarig programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincie Groningen en Drenthe. Het is een samenwerking van partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Jasper: “Via ‘ontkokering’ in het onderwijs verbinden wij de sectoren Zorg & Welzijn, Sport & Bewegen en cross-overs met andere terreinen, zodat onze studenten en cursisten als breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.”
Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid van Machteld Huber willen de partners bijdragen aan de maatschappelijke opgave om de vitaliteit van burgers en beroepsbevolking in het Noorden te vergroten. De technologische ontwikkelingen op het gebied van Vitaliteit krijgen een nadrukkelijke plek binnen dit programma.
De deelnemende partners geloven dat het middelbaar beroepsonderwijs aan de basis ligt voor een omslag in vitaliteit. Het programma, waar 33 partners uit de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen, overheden zoals gemeente Groningen en Provincie Groningen, en onderwijsinstellingen (v)mbo en hbo zich aan verbonden hebben, leidt 720 studenten op voor de arbeidsmarkt, zorgt voor verdere professionalisering van ten minste 100 van onze docenten en 100 mensen uit het werkveld en doet relevante onderzoeken.

Ambitie

De subsidie is toegekend voor een looptijd van vijf jaar. De Vitaliteitscampus richt zich op mensen van nul tot honderd. Om de ambitie en doelstellingen van het programma te realiseren zijn er drie pijlers: onderwijs, professionalisering en onderzoek. Het practoraat Vitaliteit is onderdeel van het programma.
Voorbeelden van projecten waaraan het geld wordt besteed zijn gecombineerde leefstijlinterventies (waarbij mbo-studenten samen met hbo-studenten als leefstijlcoach aan de slag gaan), projecten binnen de zorg gericht op preventie met bijv. inzet van technologie, digitale beweegvloer bij kinderopvang & ouderenzorg (om meer bewegen te stimuleren gedurende de dag) en programma’s voor alle kinderen die gericht zijn op bewegen, gezonde voeding, natuureducatie, cultuur en techniek).

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed