Alfa-college
Hoogeveen

Innovatiecentrum Hoogeveen krijgt bijdrage Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Op onze locatie Voltstraat in Hoogeveen wordt eind 2023 een innovatiecentrum gerealiseerd dat een opleidingscentrum moet worden voor ‘de monteur van de toekomst’. Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe draagt ruim 1,2 miljoen euro bij aan dit centrum.

"Met de realisatie van een innovatiecentrum beschikt de regio eind 2023 over een centrum voor opleidingen, trainingen en een netwerk voor verduurzaming van de gebouwde omgeving", meldt Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Nieuwste mogelijkheden
Met in het achterhoofd dat in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen ‘van het aardgas af moeten zijn’ en dat er dus behoefte is aan innovaties die verduurzaming mogelijk maken, is het innovatiecentrum tot stand gekomen door een samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Werknemers en studenten zullen worden opgeleid in ‘een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, voorzien van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen’.

Werk waar toekomst in zit
Wethouder Jan Zwiers van de gemeente Hoogeveen: "Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze samenleving. De energietransitie is een hele praktische opgave die veel kansen biedt voor ondernemers en werknemers. Dit innovatiecentrum helpt hen om praktische toepassingen te ontwikkelen én ermee te leren werken. Zo werken we samen aan goed geschoolde vakmensen voor werk waar toekomst in zit”. Bron: Dagblad van het Noorden

Samen met ondernemers, brancheverenigingen, gemeente, provincie en de Dutch Techzone is de onderwijslocatie in Hoogeveen al langer bezig met de realisatie van het innovatiecentrum.

“Door de gelden die er vrijkomen in de Regiodeal kan er een boost aan gegeven worden en kunnen we ook bezig gaan met de verdere fysieke én organisatorische inrichting van het centrum”, aldus Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-college Hoogeveen. “Wij zijn enorm blij met dit centrum omdat het techniekonderwijs daardoor plaats gaat vinden in een moderne rijke leeromgeving en we mooie mogelijkheden bieden voor doorlopende leerlijnen van het voortgezet onderwijs naar mbo naar hbo.“

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed