Alfa-college

Alfa-college is officieel partner Ik Ben Drents Ondernemer

“Bijdragen aan ondersteuning Drentse ondernemers past bij onze visie op Leven Lang Ontwikkelen.”

Sinds 8 februari is het Alfa-college één van de officiële partners van Ik Ben Drents Ondernemer. Dat zijn we samen met alle 12 Drentse gemeenten, de gemeente Hardenberg NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College en VNO-NCW/ MKB Noord. Dankzij deze bredere samenwerking worden ondernemers in Drenthe nog beter ondersteund. Enno van der Werff heeft namens het Alfa-college ons partnerschap bekrachtigd. 

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer draagt al jaren met verschillende partners bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid, adviseert ondernemers bijvoorbeeld in tijden van corona en zorgt voor economische versterking in de regio (en daarbuiten).  

Huidige vraagstukken zijn de basis voor de inzet van het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Door de toevoeging van de verschillende partijen, wordt er (nog) meer ingezet op onderwerpen als digitalisering, impact ondernemen en de overgang van de huidige naar de groene economie. Een andere wijziging is één gezamenlijk loket waar de ondernemer terecht kan. Ook wordt er breder samengewerkt waardoor de activiteiten, kennis en advisering voor de ondernemer gebundeld en effectiever zijn. 

Het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) Drentse bedrijfsleven is belangrijk. Voorzitter Henk Brink: “We willen het vooral voor de ondernemer zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk maken. Dankzij dit partnerschap gaan ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken om te komen tot slimme en innovatieve oplossingen. Dit is goed voor de Drentse economie, en daarmee goed voor de Drentse ondernemer.”  

Als onderdeel van de Economische Koers Drenthe 2020- 2023, is het programma Ik Ben Drents Ondernemer een instrument dat bijdraagt aan het verbeteren van ondernemerschap en innovatie in Drenthe. Vooral ook voor de motor van de Drentse economie, het Midden- en Kleinbedrijf. Ook wordt er ingezet op een Drenthe brede verbetering van de economie: ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’.  

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer wordt verder doorontwikkeld zodat deze kan blijven voldoen aan de wensen van de ondernemer. De activiteiten vinden plaats in Drenthe en de Dutch TechZone regio. Het loket is bereikbaar via info@ikbendrentsondernemer.nl of 0592 365 515. Meer informatie is te vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed