Alfa-college
Assen | Groningen

Online workshop over ondernemerschap

Weekendschool voor stimuleren ondernemerschap

Masterclass presenteren bij de IMC Weekendschool door Arjen Lubach (Foto: Lyuda Stinissen / LSfotografie)

Op donderdag 4 februari gaf het Alfa-college samen met Hanzehogeschool Groningen en Stichting IMC Weekendschool een online workshop over ondernemerschap. Deze workshop werd gegeven aan professionals op het gebied van onderwijs en ondernemerschap uit heel Europa.

IMC Weekendschool

Deze stichting heeft als doel om alle van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. In meerjarige programma’s geven professionals uit talloze beroepsvelden les over hun werelden. Gastdocenten (vrijwilligers) vertellen niet alleen over hun beroep, maar ook over hun eigen ervaringen en de keuzes die zij hebben gemaakt in hun leven. Stichting IMC Weekendschool heeft 58 locaties in Nederland, waarvan vier in het Noorden, de regio die het Alfa-college samen met de Hanzehogeschool representeren in het E-COOL Project.

Best practice
Stichting IMC Weekendschool is een voorbeeld voor Europese regio’s om een ondernemende houding bij jongeren te stimuleren. Er is een nauwe samenwerking met het reguliere onderwijs. Door lokale en nationale (financiële) partners te betrekken, vergroten ze zowel het toekomstperspectief van een groot aantal kinderen als van het onderwijssysteem. Dr. Alexander Grit van het lectoraat Ondernemerschap in verandering van de Hanzehogeschool en het Alfa-college in Groningen en Heleen Terwijn, oprichter en directeur van Stichting IMC Weekendschool lieten de E-COOL partners en hun stakeholders uit tien verschillende Europese regio’s de aanpak en impact van het concept zien.

E-COOL
In dit Interreg Europe project werkt het Alfa-college en het lectoraat Ondernemen in Verandering van de Hanzehogeschool Groningen samen met tien partners uit verschillende Europese regio's aan het versterken van de regio door het stimuleren van een ondernemende houding bij jongeren. E-COOL wisselt best practices uit. Goede praktijken en geleerde lessen zullen worden omgezet in actieplannen om zo te worden opgenomen in regionaal beleid.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed