Alfa-college
Assen | Groningen

Ruim 10 miljoen voor Werken aan Ontwikkeling

Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen perspectief bieden, dat is het motto van het Nationaal Programma Groningen. Dit is precies waarom het Alfa-college samen met 25 partijen in de regio het plan Werken aan Ontwikkeling gaat realiseren. De kern is dat iedereen zijn hele leven de kansen heeft en houdt om te leren. Dat is uiteindelijk de beste manier om werk te krijgen en houden. Deze ontwikkeling begint bij de jongste kinderen tot inwoners van pensioengerechtigde leeftijd met alle mogelijke niveaus. 

De plannen zijn niet alleen gericht op inwoners, maar ook op ondernemers. Hoe kunnen zij geholpen worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen en toekomstige medewerkers? Daarnaast worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen verschillende organisaties, waardoor het voor inwoners eenvoudiger wordt zich te ontwikkelen.

Projecten
De eerste zes projecten vanuit Werken aan Ontwikkeling hebben samen ruim 10 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Verrijkte Schooldag, Kansrijke Groningers, Kansrijk Leren, Kansen voor Vakmanschap, het Verbindingsfonds en Talent in de Regio zijn de projecten die nu van start gaan.
Bij de Verrijkte Schooldag wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de talentontwikkeling van jonge kinderen door extra lesuren. Het gaat om taal en rekenen, maar ook om sport, gezonde leefstijl, natuur, techniek en cultuur. En via Kansrijke Groningers krijgen kinderen op middelbare scholen extra les op ICT, ondernemerschap en techniek. Ook is er aandacht voor een vloeiende overstap van lagere school richting vervolgopleidingen, waardoor de kinderen de juiste keuzes maken. Ook komen de scholieren in dit project in aanraking met ondernemers, waardoor zij goede kijk krijgen op de kansen in hun directe omgeving.

Samenwerking
De samenwerkende partijen aan het plan en de Projecten Werken aan Ontwikkeling zijn:
• Arbeidsmarktregio Groningen, dat bestaat uit veertien gemeenten, UWV en Provincie.
• Zes onderwijs-/kennisinstellingen: Alfa-College, Noorderpoort, Drenthe College, Terra College, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen
• Sociale partners, FNV, CNV, AWVN, VNO/NCW MKB-Noord.
• Werkgevers, de Hoven en Engie.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed