Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Via de virtuele wereld pesten terugdringen

Één op de tien kinderen wordt gepest en kan daar tientallen jaren last van houden. In het lesprogramma van de opleiding Onderwijsassistent op de locatie Kluiverboom is de anti-pesttraining Pestpectief opgenomen. Hoe helpt kijken vanuit een virtuele wereld mee in het creëren van een veilige school?

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed