Alfa-college

Dubbele waardering Internationalisering Alfa-college

Met trots kunnen we melden dat Alfa-college, samen met Landstede en ROC Friese Poort als consortium I-CNN, de accreditatie voor de nieuwe Erasmus+ periode toegekend gekregen heeft met maar liefst de maximale 100 punten.

De accreditatie kan gezien worden als een soort certificaat en zorgt ervoor dat we de komende 7 jaren weer verzekerd zijn van Erasmus subsidie, dat de toegekende subsidiebedragen ten opzichte van niet-geaccrediteerde organisaties hoger zullen zijn en dat de jaarlijkse aanvraag vereenvoudigd is. Daarnaast geeft het certificaat voor externen aan dat internationalisering binnen Alfa-college verankerd is, dat we een internationale strategie en visie hebben en dat we de komende jaren verder werken aan internationale activiteiten.

Daarnaast hebben we ook het Label of Excellence ontvangen. Dit label is toegekend omdat we de afgelopen Erasmus+ periode de Charter (een soort certificaat) hadden, dat we daarnaast hoog kwalitatieve buitenlandse mobiliteiten en projecten uitvoeren en internationalisering onderdeel is van een breder (strategisch) plan om onze organisatie verder te ontwikkelen. 

Het Erasmus+ programma ondersteunt studenten en medewerkers om kennis en ervaring op te doen, om zich op deze manier verder te ontwikkelen, hun talenkennis en softskills te verbeteren en competenties te ontwikkelen om actief wereldburger te zijn. 

Het nieuwe Erasmus+ programma loopt van 2021 tot 2027 en naast mobiliteiten naar het buitenland voor studenten en medewerkers, wordt de komende jaren meer ingezet op blended learning (een combinatie van online en fysiek leren) op internationalisation@home, digitalisering en duurzaamheid (zowel ecologisch als sociaal). Erasmus levert op deze manier een bijdrage aan gelijke kansen, inclusie, werkgelegenheid en de economie in Europa.

Nieuw bij dit 7-jarig Erasmus programma is dat niveau 1 en 2 studenten ook een week in het buitenland mogen blijven in plaats van de verplichte minimale 2 weken, dat medewerkers ook (taal)trainingen met deze subsidie kunnen volgen en dat vanaf 2022 een aantal mobiliteiten buiten Europa ook onder Erasmus kunnen gaan plaatsvinden.

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed