Alfa-college
Hardenberg

‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’: 48 organisaties ondertekenen convenant

Woensdag 15 september hebben 48 organisaties, waaronder Alfa-college, hun handtekening onder het convenant ‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’ gezet. De organisaties en Vitaal Vechtdal spreken hierin samen uit dat ze met inwoners gaan werken aan een fit en vitaler Vechtdal.

Orthopeed en initiatiefnemer Hilbrand van de Belt (Saxenburgh) is verheugd dat er nu al zo veel regionale organisaties zijn die willen samenwerken op het belangrijke onderwerp van ‘Gezond Gewicht’. “Er zijn veel partijen in het Vechtdal die goed werk doen om overgewicht bij inwoners te verminderen, zoals de gemeenten en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld. Helaas stijgt het aantal mensen met overgewicht nog steeds. Deze ontwikkeling zien we bijvoorbeeld ook bij de patiënten op de afdelingen orthopedie en cardiologie van Saxenburgh Medisch Centrum. Daarom is regionaal samenwerken op dit onderwerp belangrijk”, aldus Van de Belt.

Het convenant zorgt ervoor dat regionale organisaties meer samen optrekken om inwoners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Een voorbeeld is de inzet van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De invoer van GLI is een mooie opstap naar vitaliteitsteams in de kernen, dicht bij de inwoners. Met behulp van GLI kunnen mensen onder begeleiding werken aan een gezondere leefstijl. Van de Belt juicht dit toe: “Als we dit op korte termijn kunnen realiseren, dan zou dat fantastisch zijn.” Één van de deelnemende fysiotherapeuten, Frederik Jaspers Faijer, ziet aandacht voor de mens hierbij als een belangrijke factor. “De echte verandering ligt bij de inwoners. Als zij er persoonlijk van overtuigd zijn dat een goede gezondheid hen gelukkiger maakt, dan komt de focus op leefstijl vanzelf”, aldus Jaspers Faijer. Deze insteek van positieve gezondheid is een belangrijke basis voor deze beweging.

Door het ondertekenen van het convenant willen organisaties zoals diëtisten- en fysiotherapiepraktijken, zorgverleners, sport- en vitaliteitsorganisaties en gemeenten laten zien dat zij de handen ineenslaan. Het initiatief beoogt ook additionele partijen in het Vechtdal mee te krijgen de komende periode, zodat er nog meer aandacht en aanpak is voor ‘Gezond Gewicht’. Vitaal Vechtdal zet zich voor deze beweging in als verbindende factor voor een gezonde en actieve regio.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed