Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Alfa-college heeft landelijke primeur met eerste practor Vitaliteit

Tijdens een bijeenkomst in Martiniplaza is Silvia Brouwer donderdagmiddag officieel geïnstalleerd als practor Vitaliteit van het Alfa-college. Met deze installatie is Silvia de eerste practor Vitaliteit van Nederland. In haar practorale rede genaamd ‘Vitaliteit in beweging’ ging ze in op welke manier het mbo bijdraagt aan een vitalere maatschappij. De rede werd ingeleid door Nico van Meeteren, algemeen directeur topsector Life Science & Health en hoogleraar Erasmus Medisch Centrum.



Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo instelling waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Binnen een practoraat werken een practor en kenniskringleden (dit kunnen bijvoorbeeld docent- en/of student-onderzoekers zijn, professionals van publieke of private organisaties of burgers) samen aan vraagstukken uit de praktijk.

“Ik ben trots op onze practor Vitaliteit, de eerste in Nederland. En trots op de bijdrage die we hiermee leveren aan een vitale regio, vitale studenten en vitale inwoners”, zegt Wim Moes, voorzitter College van Bestuur.


Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed