Alfa-college
Assen | Groningen

Uitbreiding samenwerking met FC Groningen en Hanze

We gaan nóg intensiever samenwerken met FC Groningen en de Hanzehogeschool om onder andere bewegingsarmoede in het verzorgingsgebied van FC Groningen tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst ‘Samen naar een beweegvriendelijke en vitale toekomst’ werden voor deze verregaande samenwerking handtekeningen onder de contracten gezet.

Net als de Hanzehogeschool zetten we ons in om bewegen en sporten te stimuleren in de regio. Met het opleiden van studenten voor de beroepspraktijk en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek creëren we samen met het werkveld duurzame oplossingen voor een beweegvriendelijke en vitale toekomst. FC Groningen is trots dat wij en de Hanzehogeschool nauw betrokken zijn bij de maatschappelijke en sportieve doelen van de club en een zeer waardevolle rol willen blijven spelen in het samen terugdringen van bewegingsarmoede in onze regio.

Maatschappelijke ambitie
Algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde was net als bestuursvoorzitter van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij Max van den Berg, aanwezig tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan het gewonnen thuisduel. “We gaan bewegingsarmoede niet binnen een paar jaar oplossen, maar het is wel een prachtig streven,” aldus Gudde.

“De club heeft altijd gezegd het beste resultaat te behalen door samen te werken. Alfa-college en Hanzehogeschool zijn twee goede partners daarin gebleken. Een mooi voorbeeld is de FC Groningen Scholentour. Samen is een zesweeks programma ontwikkeld dat inzet op Meer en Beter Bewegen en breed motorische ontwikkeling. Waarin wordt gemonitord en een aanzet wordt gegeven tot een beweegrijke toekomst bij jonge generaties basisschoolleerlingen. We zijn trots dat we met het zetten van de handtekeningen de samenwerking voortzetten en in de nabije toekomst gaan intensiveren.”

Ontwikkelen van talent
Net als FC Groningen zetten wij en de Hanzehogeschool in op het ontwikkelen van talent. Mensen laten ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en in hun kracht zetten. Op dit moment hebben liefst 57 medewerkers of stagiairs binnen FC Groningen die een verleden bij ons of Hanzehogeschool hebben.

“Ik schrok in positieve zin van deze aantallen,” vervolgt Gudde. “Zeker in de huidige tijd waarin de vraag naar goed personeel groot is, moet je als organisatie de mens centraal zetten. Studenten worden goed opgeleid bij Hanzehogeschool en Alfa-college en er zit een goede drive achter deze jonge mensen om tijdens de studie en in de jaren daarna te willen groeien. Kwaliteiten die wij als werkgever weer kunnen benutten en op verder kunnen bouwen.”

Inspirerende bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst ‘Samen naar een beweegvriendelijke en vitale toekomst’ kwamen verschillende voormalige studenten en werknemers van ons en de Hanzehogeschool bijeen in de Maatschappelijke skybox van FC Groningen. Onder leiding van manager Maatschappelijke Programma’s Simon Cageling werd een inspirerend vraaggesprek gevoerd over het ontwikkelen van jongeren, het pakken en aanreiken van kansen en het belang van vroeg beginnen met bewegen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed