Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Lancering Energiehub050 in Forum

Een belangrijk moment voor Energiehub050 op het Suikerterrein in Groningen. Bouwer BAM is officieel bekend en nu kan de bouw beginnen. De symbolische rode knop van de start is tijdens een inspiratielunch in Forum Groningen ingedrukt en het feestelijke moment is gevierd met onderwijsinstellingen, partners uit het bedrijfsleven en overheden.

Energiehub050 is een state-of-the-art leer-, ontwikkel- oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie. Beroepsonderwijs (mbo), bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten in de ontwikkeling van Energiehub050.

Doelgroepen

Zowel studenten, werkenden, werkzoekenden kunnen in de Energiehub050 terecht voor opleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen, en kennisuitwisseling. Verder biedt de Energiehub050 experimenteerruimte voor ondernemers. Denk daarbij het vraagstuk van hoe we energie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving op gaan slaan als straks de salderingsregeling - die nu afgebouwd wordt- niet meer bestaat. Ook kunnen omwonenden of andere geïnteresseerden er terecht om met eigen ogen te zien en te ervaren welke actuele toepassingen beschikbaar zijn voor de verduurzaming van hun woning.

Doelstelling
Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie en om in 2035 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame en CO2 neutrale toepassingen. Onder andere door talent in de regio klaar te stomen voor ‘leren’ en ‘werken’ in de energietransitie en om werkenden in de techniek bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken. Hierbij werken de mbo-instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra intensief samen met de inmiddels 30 aangesloten partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid. De verwachting is dat Energiehub050 medio september 2023 in gebruikt genomen wordt.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed