Alfa-college
Hoogeveen

Derde prijs voor Alfa-college bij Slimste Bedrijf

In restaurant De Beren vond deze week de negende editie plaats van het Slimste Bedrijf van Hoogeveen, georganiseerd door Rotaryclub Hoogeveen. Onder de 32 bedrijven die de strijd met elkaar aangingen waren twee teams van het Alfa-college. Beide teams waren ijzersterk, en team 1 bereikte uiteindelijk zelfs de derde plaats. Geweldig!

Hersenkraken

Team 1 bestond uit Erna Pastoor, Riejanka Bruinsma, Anja Raven en Jacqueline Kroezen, werkzaam bij ondersteunende diensten. De docenten Business School Anja Westerbeek, Anne Veenaas, Elise van der Velde en Nico Wiersma vormden team 2. Quizmaster André Klaster loodste de deelnemers door tientallen vragen in verschillende categorieën. Het was al snel duidelijk dat de algemene kennis van de teams van het Alfa-college goed op peil was. Iedereen liet zijn hersenen kraken, en waar het ene team uitblonk in ingewikkelde rekensommen en sportvragen, wist het andere, vaak al voordat de meerkeuzeantwoorden in beeld kwamen, wat het juiste antwoord was in de rubrieken muziek, Nederlandse taal en medische wetenschap.

Weerbaarheidsprogramma Rots en Water

De teams prijzen de Rotaryclub om de organisatie en het goede doel dat de Rotary aan deze editie heeft verbonden: het weerbaarheidsprogramma Rots en Water. Dit programma wordt al gevolgd door alle eerstejaarsstudenten in Hoogeveen, en zal nu ook geïntroduceerd worden bij groepen 8 van de basisscholen in Hoogeveen.*

De collega’s van het winnende team 1: "Meedoen is leuk en een prijs winnen ook, maar uiteindelijk zijn de leerlingen van de basisscholen de grote winnaars. Door de sponsoring van alle bedrijven kunnen zij deelnemen aan het weerbaarheidsprogramma Rots en Water. Een programma dat we bij het Alfa-college een warm hart toedragen!”

Uit handen van presentator en Hoogeveense ondernemer Henri Offerein ontving team 1 een fraaie bokaal en bloemen.

*Dit zal gebeuren in samenwerking met gecertificeerde trainers Larry Meijer en Kees van der Kooij van Taekwando vereniging Sidokwan. Het thema van de training wordt: ‘Weerbaarheid en de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs’. Dit programma is nodig omdat veel jongeren, met name in de leeftijd van 11-12 jaar, in een kwetsbare positie en/of in een sociaal isolement zitten. Ze hebben te maken met pesten, onzekerheid, angsten en moeilijk contact kunnen maken met anderen. Corona heeft dit versterkt.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed