Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Studeren voor Iedereen

“Met de beweging Studeren voor Iedereen zetten wij ons in voor studenten met een onderwijsbehoefte. Het uitgangspunt hierbij is de door ons ondertekende intentieverklaring VN-verdrag met betrekking tot de rechten van personen met een beperking. We willen dat studenten in beeld komen en dat ze een stem krijgen zodat interventies effectiever worden. En dat sluit goed aan op ons diversiteit- en inclusiebeleid waar wij ons best doen om iedereen te zien, kennen en waarderen in hun talent en loopbaan,” zegt Christian de Kraker, adviseur Inclusief onderwijs.

Afgelopen week was de tweede verkenningsbijeenkomst van de beweging Studeren voor Iedereen. Tijdens deze bijeenkomst bedachten onze studenten en medewerkers samen ideeën voor hoe inclusief onderwijs eruit moet zien.Intentieverklaring

Deze verklaring van het VN-verdrag met betrekking tot de rechten van personen met een beperking hebben we ondertekend. Met deze ondertekening sluiten we ons aan bij de landelijke werkgroep VN-verdrag voor het mbo waarin we samen met vertegenwoordigers van andere ROC’s werken aan toegankelijker- en inclusiever onderwijs. Gewoon meedoen geldt niet voor 2 miljoen mensen in Nederland. Dit komt vanwege een lichamelijke-, verstandelijke- of psychische beperking. Ze ervaren belemmeringen om te participeren in de samenleving. Om de positie van deze mensen te verbeteren is dit in het leven geroepen).

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed