Alfa-college
Hardenberg

Kick-off Inclusief onderwijs gemeente Hardenberg

Donderdag 24 maart heeft in het LOC in Hardenberg de kick-off plaatsgevonden van inclusief onderwijs gemeente Hardenberg. Annemieke Smit (regiodirecteur Alfa-college) opende de middag en nam de aanwezigen mee in een verhaal over ontschotting, doorbreken van vaste patronen en het zien van kansen voor iedereen die op welke manier dan ook zou willen ontwikkelen. 

Een interactieve middag die door 2 Ynnovatoren van de gemeente Hardenberg werd geleid, zij namen de deelnemers mee in een Ynnovatesessie. Een methode waarbij deelnemers konden dromen en denken buiten bestaande kaders. De middag leverde mooie ideeën op. Aan deze ideeën wordt een vervolg gegeven zodat inclusief onderwijs in de gemeente Hardenberg een feit gaat worden. Pipi Langkous zei: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Wij gaan ‘gewoon doen’, wie doet er nog meer met ons mee?

Meer informatie?
Denkt je na het lezen van bovenstaande: Daar wil ik bij zijn? of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Loes Hofsink of Jet van der Wetering.

Aanwezige organisaties: Gemeente Hardenberg, Alfa-college, RIBW, Ambiq, Saxenburg, Baalderborggroep, Larcom, ouders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking, PrO Hardenberg, vso Perspectiev, Ambelt, leerplicht.

Artikel 24
Dit artikel van het VN-verdrag Handicap zegt dat mensen met een handicap recht hebben op onderwijs. In het artikel staat ook dat de overheid moet zorgen voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren. Doel hiervan is dat mensen met een beperking naar vermogen hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit optimaal moeten kunnen ontwikkelen.
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed