Alfa-college

Eerste mbo-studenten doen mee aan de KEI-week 2023

Ook in Groningen kunnen dit jaar de eerste mbo-studenten deelnemen aan de introductieweek. In de pilot van deze zomer is er tijdens de KEI-week plek voor in totaal 50 mbo-studenten van Noorderpoort, Alfa-college, Terra MBO en ROC Menso Alting. Hiermee volgt Groningen het goede voorbeeld van Utrecht. Daar konden vorig jaar voor het eerst mbo-studenten deelnemen aan de algemene introductieweek die aanvankelijk alleen voor hbo- en wo-studenten werd georganiseerd. De KEI-week vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 augustus, inschrijven kan via keiweek.nl.

“Groningen is een geweldige studentenstad. Vanaf dit jaar willen we ook MBO-studenten tijdens de KEI-week kennis laten maken met de stad en het studentenleven”, vertelt Sara Kruit voorzitter van het bestuur van de KEI-week. “De afgelopen periode hebben we daarover contact gehad met Alfa-college en Noorderpoort. Met deze pilot willen we mbo-studenten meer betrekken. We doen het in deze vorm, zodat we van de ervaringen kunnen leren en deze mee kunnen nemen naar volgende jaren.”

Aandacht voor mbo
De studentenraden van de mbo-instellingen ondersteunen het initiatief van harte. “Mooi dat de eerste studenten die dat willen, dit jaar ook daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de KEI-week. We verwachten dat dit met name de groep eerstejaars aanspreekt die wat ouder is en van plan is op zichzelf te gaan wonen in de stad. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker, dat zal ook uit de pilot moeten blijken. De aandacht voor ons als mbo-studenten is er gelukkig steeds meer. En dat is belangrijk, want het mbo is belangrijk. En daarnaast is het belangrijk dat wij ons als mbo-studenten ook volwaardig student voelen en ook zo worden gezien”, aldus Dewey Everts, voorzitter van de studentenraad van Alfa-college

Waardevolle stap
“Een waardevolle stap in de goede richting”, zo noemt Noorderpoort-bestuurder Paul de Rook de KEI-week-pilot. “In het onderwijs in Groningen werken we al intensief met elkaar samen als mbo, hbo en wo; bijvoorbeeld met doorlopende leerlijnen en in samenwerkingsverbanden en projecten rondom de belangrijke vraagstukken in de regio. Dan merk je hoe waardevol het is dat verschillende studenten elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en elkaar beter leren kennen. Het breder openstellen van de KEI-week sluit daar mooi bij aan. Het helpt bovendien in de verdere verbetering van de positie van mbo-studenten. En dat is belangrijk. Mbo-ers zijn de vakmensen van nu en van de toekomst en die hebben we met zijn allen – zeker ook hier in het Noorden – keihard nodig.”

Gelijkwaardige positie
Ook landelijk is er veel aandacht voor de positie van mbo-studenten. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vanuit zijn ‘geen ladder, maar waaier’-gedachte voorvechter van een gelijkwaardige positie van het mbo naast het hbo en wo. Hij pleit daarbij voor meer betrokkenheid van mbo-studenten bij het studentenleven en riep eerder andere steden op om het voorbeeld van Utrecht te volgen door de introductieweek breder toegankelijk te maken. Burgemeester van Groningen Koen Schuiling vindt het voor Groningen ook een logisch stap.“Ik gun iedere student een geweldig studentenleven. De KEI-week is een begrip en natuurlijk moeten ook mbo-studenten daaraan kunnen deelnemen. We geven hiermee ook een krachtig signaal: ook mbo-studenten horen bij het studentenleven dat Groningen zo uniek maakt. Als de pilot een succes wordt, is het belangrijk om met elkaar te kijken wat een mooie vervolgstap zou zijn.”

Kennismaking met verenigingen
Tijdens de KEI-week maken studenten kennis met verschillende studenten(sport)verenigingen. Ook met hen is contact over deze pilot. Er is brede steun om de groep mbo-studenten tijdens de KEI-week kennis te laten maken met de verenigingen. Als het gaat om lidmaatschap, dan laat een aantal verenigingen al mbo-studenten toe, een aantal werkt eraan of spreekt erover en een aantal verenigingen is nog niet zover. Afgesproken is dat de aandacht nu eerst uitgaat naar de KEI-week pilot.

De pilot voor een gelijkwaardige start van aankomend studenten tijdens KEI-week is te danken aan de samenwerking tussen het KEÏ-bestuur, Alfa-college, Noorderpoort, Terra MBO, ROC Menso Alting, gemeente Groningen en de partners in het Akkoord van Groningen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed