Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Cursisten Alfa-college genomineerd voor TaalHeldenprijs

Taalambassadeurs Willem en Binne zijn genomineerd voor de Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor het onder de aandacht brengen én het verbeteren van laaggeletterdheid. Willem en Binne zijn sinds drie jaar taalambassadeur voor onder andere het Taalhuis in Westerkwartier, waarbij ze ondersteuning en hulp krijgen van onze docenten Doutzen en Roelie van Educatie en Inburgering. Betrokken ambassadeurs
Binne is 20 jaar geleden op Nederlandse les gekomen en Willem 7 jaar geleden. Sindsdien ervaren ze het verschil door zelf goed te kunnen lezen en schrijven en zetten ze zich in om anderen te overtuigen dat je op elke leeftijd kan leren lezen, schrijven en rekenen. Ook helpen ze organisaties, zoals gemeenten en woningbouwverenigingen, bij het beter leesbaar maken van brieven zodat ook laaggeletterden de inhoud begrijpen. 

Stemmen verzamelen
Doutzen en Roelie zijn ontzettend trots op de mannen, die zij als duo hebben aangemeld voor de Taalheldenprijs. Doutzen: ‘Zowel Binne als Willem hebben door het volgen van Nederlandse les veel meer zelfvertrouwen gekregen. Dat zie je terug in de manier waarop ze met anderen (zelfs de commissaris van de Koning) in gesprek gaan om te vertellen over de problemen van laaggeletterdheid en wat er aan gedaan moet worden.’
Roelie: ‘We gunnen het deze betrokken mannen om een flink aantal stemmen op te halen voor de Taalheldenprijs. We willen iedereen dan ook oproepen om op Willem en Binne te stemmen!’

Stemmen
Stemmen op Willem en Binne kan op de website van Stichting Lezen en Schrijven tot en met zondag 11 juni.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed