Alfa-college
Assen | Groningen | Hardenberg | Hoogeveen

Integrale waterstofscholing in Noord-Nederland

Met de toekenning door SNN van € 5 miljoen subsidie voor een 3-jarig ontwikkelprogramma voor waterstofscholing in Noord-Nederland slaan de regionale onderwijsinstellingen de handen ineen. Het programma, onder de titel ‘H2 Train & Learn Hub’ (H2 is waterstof) is een niet eerder vertoonde integrale aanpak van thematisch onderwijs, onderzoek, training en (om)scholing op alle leerniveaus. Het moet gekwalificeerde mensen uit de regio -zowel studenten als professionals- voor de energie- en grondstoffentransitie beschikbaar krijgen voor de waterstof-economie die in Noord-Nederland wordt opgebouwd. De ‘H2 Train & Learn Hub’ is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, NHL Stenden en New Energy Coalition.

Een van de aanleidingen van het ontwikkelprogramma is het feit dat Groningen na 60 jaar niet langer één van Europa’s belangrijkste centra van aardgas is. Vanuit het besef dat er daardoor een maatschappelijk en economisch gat dreigt te vallen is er in de regio een sterke beweging ontstaan om zichzelf opnieuw uit te vinden met gebruikmaking van de opgebouwde kennis en infrastructuur uit het gassysteem. Het breed gedragen plan is om een hoofdrol te spelen in de energietransitie. Specifiek gaat het dan om de waardeketen van de nieuwe, groene gassen die een centrale rol gaan spelen in ons toekomstige energiesysteem en als groene grondstoffen in de nieuwe circulaire productieprocessen. De basisvariant hiervan, schone waterstof, staat daarbij centraal.

Onderwijsinnovaties
Vernieuwend in het te ontwikkelen programma is het ‘challenged-based learning’ waarbij studenten van alle niveaus en uiteenlopende disciplines samen aan concrete bedrijfsopdrachten werken – onder deskundige begeleiding vanuit het onderwijs. Doordat studenten al tijdens hun opleiding in dit soort processen betrokken worden ervaren ze hoe het er in de praktijk van de energietransitie aan toegaat. Vernieuwing is er ook bij de betrokken docenten en onderzoekers: in de vorm van versterking van het practoraat (mbo), lectoraat (hbo) en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden van practor-lector-professor, waarbinnen gezamenlijk onderzoek wordt gedaan. De kennis en het innovatievermogen in zowel onderwijs als in de toepassing bij bedrijven in de regio komen daarmee op een hoger niveau te staan en ontwikkelen ook op dat gebied een voorbeeldpositie binnen de Hydrogen Valley Noord-Nederland.
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed