Alfa-college
Groningen

Feestelijke startbijeenkomst voor cursisten ZINN

Op woensdag 11 januari vond de feestelijke aftrap plaats van een nieuwe groep cursisten van Helpende Plus van ZINN. Er heerste een goede sfeer! Na een hapje en drankje kon men de schoolbanken in. We stelden ZINN een aantal vragen over de samenwerking.

Hoe is de samenwerking tussen ZINN en Alfa-college (en Noorderpoort) tot stand gekomen? 
De samenwerking met het Alfa-college is tot stand gekomen n.a.v. oriënterende gesprekken om de scholing van Helpende Plus vorm te geven. Vanuit beide kanten was de uitkomst van die gesprekken positief en zijn we de samenwerking gestart. Betreft het scholen van Zorgassistenten heeft ZINN gekozen voor een samenwerking met zowel het Alfa-college als het Noorderpoort in co-creatie. Er is een werkgroep opgestart, met vertegenwoordiging vanuit ZINN, het Alfa-college en het Noorderpoort. In deze werkgroep bespreken we zaken rondom vorm, inhoud, planning, organisatie en maken we duidelijke afspraken. 

Wat is het doel van deze scholing? Wat is het voordeel voor ZINN? 
Het doel van de scholing tot Helpende Plus is medewerkers breder inzetbaar te maken op de afdeling. Hierdoor ontstaat een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor zijn roosters beter rond te maken en levert het een bijdrage aan de krapte in de zorg. Hetzelfde geldt ook voor de scholing tot Zorg-assistent. De Zorg-assistent is een nieuwe functie binnen ZINN. Deze medewerker wordt vooral ingezet bij het assisteren in de ADL-zorg. 

Waarom is het voor ZINN zo belangrijk personeel bij te scholen? 
ZINN vindt het belangrijk om hun medewerkers kansen te bieden zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun huidige functie. Daarnaast biedt ZINN ook kansen aan mensen die nieuw in de zorg komen. Op deze manier blijven we voor medewerkers een aantrekkelijke organisatie om voor te werken.

Om welke trajecten gaat het? (welke cursussen)
Het gaat om de trajecten Helpende Plus, Assisteren bij Zorg en Welzijn (leerroute tot Zorg-assistent, in samenwerking met het Noorderpoort).

Wat zijn de reacties van cursisten die de scholing hebben gevolgd? 
Over het algemeen vinden onze medewerkers het in het begin vaak spannend om weer de schoolbanken in te gaan. We vormen de klassen bewust met alleen maar medewerkers van ZINN, zodat op maat geschoold kan worden. Ook wordt er een kwaliteitsverpleegkundige aangehaakt in een van de lessen, zodat er een duidelijke brug geslagen kan worden tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Dit wordt als heel prettig ervaren. De medewerkers zijn allemaal erg gedreven om met de scholing te beginnen en er ontstaat een prachtige groepsdynamiek in de loop van de tijd. We zien dan een hechte groep ontstaan waar de docenten een hele belangrijke rol in spelen. Medewerkers zijn geïnspireerd en krijgen meer zelfvertrouwen!

 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed