Alfa-college

Eerdere corona-updates

Update 17 augustus 2021

Vanaf 30 augustus weer meer 'normaal' onderwijs mogelijk

De vakantie is bijna voorbij en we kijken er naar uit om jullie weer te zien en er samen een mooi schooljaar van te maken! Wij hebben er in ieder geval zin in. Met dit bericht willen we jullie informeren over een aantal zaken die van belang zijn voor de start van het schooljaar.

Geen 1,5 meter afstand meer 

Vrijdag 13 augustus heeft het kabinet laten weten dat vanaf 30 augustus op school geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden. Dit betekent dat er weer meer studenten tegelijkertijd op school kunnen komen voor les. Dat is goed nieuws!

Hieronder zie je de regels die voor het mbo gelden: 

Corona regels mbo

Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat het coronavirus nog niet weg is. Daarom houden we ons nog steeds aan de basisregels van het RIVM: 

  • Was vaak je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. 
  • Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Mondkapjes 

Tijdens de lessen hoef je geen mondkapje op, maar als je in de gang of in de kantine loopt dan is dit wel verplicht. 

Zelftesten 

Door op de website www.zelftestonderwijs.nl in te loggen met je schoolaccount kun je een zelftest aanvragen. Na een aanvraag zullen de testen kosteloos worden opgestuurd naar het opgegeven adres. 

Klachten? Testen bij de GGD

Een zelftest is een faciliteit vanuit de overheid en het is een aanvulling op de geldende regels. Als je klachten hebt geldt dus nog steeds de regel dat je je laat testen bij de GGD. Ook als je als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek moet je jezelf, net als voorheen, laten testen bij de GGD


Update 30 juni

Er kan weer meer!

De overheid heeft met ingang van zaterdag 26 juni een aantal versoepelingen doorgevoerd. Dat is natuurlijk goed nieuws, want het geeft ons weer meer ruimte. Tegelijkertijd zien we ook dat het virus nog niet weg is en dat er andere varianten opkomen. Daarom is het belangrijk dat je je ook de komende weken nog aan de basisregels houdt.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.

Moet je vanaf maandag 28 juni tot de zomervakantie nog een mondkapje dragen op school?

Op school hoef je geen mondkapje meer te dragen als je 1,5 meter afstand kunt houden. Waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, is een mondkapje nog wel verplicht. Waar dat is hoor je via je opleiding of je docent. Als je het toch nog prettig vindt om overal in het gebouw een mondkapje te dragen kan dat natuurlijk.

Moet je na de vakantie nog een mondkapje dragen op school?

De overheid gaat er op dit moment vanuit dat we na de zomervakantie weer gewoon naar school kunnen, zonder mondkapje en zonder 1,5 meter afstand. Maar wel met vrijwillige zelftesten.

Of dit ook allemaal door kan gaan hangt er natuurlijk vanaf hoe het coronavirus zich de komende weken ontwikkeld. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden.

Tot 31 juli mogelijkheid om gratis zelftesten te bestellen

Vanuit de overheid komt de oproep aan jongeren om tussen hun terugkeer van vakantie en gedurende de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar met regelmaat een preventieve zelftest af te nemen om er echt zeker van te zijn dat er geen nieuwe hotspots van besmettingen ontstaan.

De zelftest is vrijwillig en gratis. Je kunt ze bestellen via: www.zelftestonderwijs.nl. Na 31 juli is bestellen via die website niet meer mogelijk. Nog even volhouden en dan kunnen we hopelijk na de vakantie weer normaal naar school!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 25 februari 

Dinsdag 23 februari heeft het demissionaire kabinet tijdens een persconferentie een aantal voorzichtige versoepelingen op de lockdown aangekondigd. Onder andere meer ruimte voor mbo studenten om naar school te komen. Ook is er een aantal extra uitzonderingen op de avondklok.  

Daarnaast is ook verteld dat de lockdown en de avondklok verlengd zijn tot 16 maart. Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn. Dus we moeten helaas nog even volhouden en ons nog steeds goed aan de regels houden.  

De belangrijkste punten voor het mbo zijn:

Tenminste één dag in de week op school
Vanaf 1 maart geldt dat alle studenten tenminste 1 dag in de week welkom zijn op school. De regels, zoals 1,5 m afstand houden, dragen van mondkapjes in loopruimtes en vaak je handen wassen zijn nog steeds geldig.  

Door de 1,5 meter afstand kunnen niet alle studenten tegelijk naar school komen. Per opleiding en locatie zal gekeken worden hoeveel extra studenten, op welk moment naar school kunnen komen. Dit hangt af van de grootte en de inrichting van het schoolgebouw. Er moet genoeg ruimte zijn, zodat we allemaal 1,5 meter afstand kunnen houden en we veilig naar school kunnen. Dat is nog wel even een puzzel. Maar we doen ons best! Via je opleiding ontvang je meer informatie hierover.  

De avondklok
Nieuw vanaf 2 maart 2021 is dat voor meer studenten een uitzondering kan worden gemaakt op de avondklok. Naast de al bestaande uitzondering voor het afleggen van tentamens en examens, komt er vanaf 2 maart de mogelijkheid bij om ook praktijklessen in de avond te volgen én de mogelijkheid voor vavo-studenten om lessen te volgen die voorbereidend zijn op (landelijke) tentamens en examens. Meer informatie hierover ontvang je ook via je eigen opleiding. 

Ben je bezorgd?
We missen jullie enorm en we zijn blij dat er meer ruimte is om elkaar te ontmoeten. Maar misschien vind je het ook wel spannend of maak je je zorgen. Blijf daar dan niet mee rondlopen. Neem contact op met je mentor/coach of de pastor en bespreek het met hem of haar. Samen kun je altijd tot een oplossing komen.  

We zijn enorm trots op jullie en ook de komende periode zetten we er samen de schouders onder! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona update 22 januari


Vrijdag 22 januari heeft het kabinet besloten tot het instellen van een avondklok van 21.00-04.30 uur met ingang van zaterdag 23 januari. De avondklok is in ieder geval tot 9 februari. 
Onder andere via onze website informeren we jullie over de gevolgen van de avondklok voor het onderwijs en over de verlenging van de financiële tegemoetkoming voor studenten:

Lessen in de avonduren
Studenten en docenten moeten voor 21.00 uur thuis zijn. Op basis daarvan wordt per opleiding gekeken wat dit betekent voor de lessen in de avonduren. Het kan zijn dat een les niet doorgaat, vervangen wordt door een online les of wordt ingekort. De studenten die ’s avonds les hebben, worden hierover vanuit de opleiding geïnformeerd.

Examens in de avonduren
Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt op de avondklok voor (praktijk-) examens. Deze kunnen dus wél doorgaan. Studenten moeten bij het reizen tijdens de avondklok vanwege een (praktijk-)examen een examenverklaring van de school én een eigen verklaring bij zich hebben.

Eigen verklaring avondklok - dit formulier moet je zelf invullen en ondertekenen.
Examenverklaring school - dit formulier is te verkrijgen via je docent en moet je zelf invullen en laten ondertekenen door school. 

Financiële tegemoetkoming voor studenten
De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus 2021. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Meer informatie vind je op de site van DUO: Tegemoetkoming voor studenten - Particulier - DUO Particulier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona update december 2020

Sinds woensdag 16 december geldt er een lockdown in Nederland. Dit betekent dat er zoveel mogelijk online onderwijs gegeven wordt en dat we thuiswerken. Dit geldt in ieder geval tot en met 17 januari. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Voor de mbo-scholen geldt er gelukkig een aantal uitzonderingen als het gaat om online onderwijs.

Wanneer kun je wel naar school?
• Voor praktijklessen.
• Voor examens.
• Als je extra persoonlijke begeleiding nodig hebt.
Natuurlijk geldt wel als je naar school gaat: Afstand houden en mondkapje op!
Onze studenten worden via de speciale site Coronanieuws op AlfaConnect op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Heb je vragen? Dan kun je uiteraard terecht bij je mentor/coach. 
Aankomende studenten of andere geïnteresseerden kunnen telefonisch, via de chat of via social media contact met ons opnemen. Onze gegevens vind je hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 16 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet voor de komende vier weken extra maatregelen aangekondigd in verband de bestrijding van het Coronavirus.  

De overheid heeft onder andere een oproep gedaan om in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs een mondkapje te dragen bij verplaatsing in een schoolgebouw. De overheid wil daarnaast een landelijke plicht voor alle (publieke) binnenruimtes maar moet dit eerst juridisch geregeld hebben.  

Mondkapje verplicht

Hierop willen en hoeven wij echter niet te wachten, omdat de oproep van de overheid en de urgentie van de situatie duidelijk zijn. Daarom hebben we besloten om vanaf maandag 19 oktober een mondkapje verplicht te stellen voor onze medewerkers, studenten en bezoekers, indien ze zich verplaatsen in één van onze gebouwen. Uiteraard is de 1,5 meter afstand echter nog steeds leidend, ook als je een mondkapje draagt. De studentenraad en ondernemingsraad hebben hiermee ingestemd.

Verplaatsen in het gebouw = mondkapje

We gaan er vanuit dat studenten, medewerkers en bezoekers zelf een mondkapje meebrengen. Voor de zekerheid zorgen wij dat er ook een aantal mondkapjes op onze locaties beschikbaar is. Zoals dat nu ook al het geval is. Studenten en medewerkers die in een lokaal of (werk)ruimte op een vaste plek zitten of staan – en zodoende gegarandeerd de 1,5 meter in acht kunnen nemen – kunnen het mondkapje afzetten. Beweeg je je door onze lokalen, werkruimte en gebouwen (bijv. wc-bezoek, leswissel, vertrek), dan is het verplicht om je mondkapje (weer) op te zetten. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 25 augustus 2020

Beste student,

We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en dat je goed uitgerust aan het nieuwe schooljaar begint! Wij hebben er in ieder geval zin in!

Dit schooljaar zal voorlopig niet zijn zoals andere jaren. Het Coronavirus is nog steeds onder ons en helaas nemen de besmettingen in het Noorden toe. Dat betekent dat we ons goed aan de regels van de overheid moeten houden. Daarnaast betekent het dat jullie dit jaar starten met een combinatie van online onderwijs en praktijklessen op locatie.

Een speciaal welkom aan onze eerstejaars studenten. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen bij het Alfa-college!

De veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers vinden we erg belangrijk. Daarom willen we je vragen om onderstaande informatie goed door te lezen.

Houd 1,5 meter afstand, ook als je jonger bent dan 18 jaar.

 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is 1,5 meter afstand houden het belangrijkste. Dit geldt voor alle studenten en alle medewerkers van Alfa-college, dus ook als je jonger bent dan 18 jaar. Houd je er aan en spreek elkaar erop aan! We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen om ons heen.

Op de locaties is met de 1,5 meter rekening gehouden door bijvoorbeeld looproutes met éénrichtingsverkeer in te richten. Daarnaast zijn de lesroosters zo ingericht dat tussenuren en pauzes zoveel mogelijk voorkomen worden. Is je les op locatie klaar? Verlaat dan het gebouw. 

Houd je ook aan de overige maatregelen

 

Ben je ziek? Blijf thuis en laat je gratis testen via 0800-1202.

Als je één of meer klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden. Het testen is een belangrijk middel om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Bij milde klachten laat je je testen en blijf je thuis totdat je de uitslag hebt. Bij ernstige klachten neem je contact op met je huisarts of de huisartsenpost.  

Wat zijn milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. 

Wat zijn ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je steeds zieker voelt.

Ventilatie in de schoolgebouwen

In het nieuws horen we geregeld over ventilatie in schoolgebouwen. Er is nog niet helemaal duidelijk welke rol ventilatie speelt bij verspreiding van het Coronavirus maar de minister heeft wel alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland opgedragen om de ventilatie te controleren. Het mbo heeft deze vraag nog niet gekregen maar toch hebben wij de afgelopen periode een controle uitgevoerd. Samen met onze installatie partners hebben we onze luchtbehandelingsinstallaties onderzocht en de ventilatie op maximale luchtverversing gezet, waardoor het door de experts (nog meer dan normaal) als een veilig luchtklimaat is aangemerkt.

Kom je net terug uit een risicogebied? Ga dan 10 dagen in thuisquarantaine 
Ben je net teruggekomen uit een risicogebied? Dan gaan we ervan uit dat je 10 dagen thuisquarantaine in acht neemt. Dat is een dringende oproep vanuit de overheid.
Als bij de start van het schooljaar deze 10 dagen nog niet verstreken zijn, word je verzocht de school daarover te informeren en pas fysiek op school te verschijnen nadat de 10 dagen thuisquarantaine verstreken zijn. 

Op de website van Nederland Wereldwijd kun je zien wat risicogebieden zijn. 

Informatie over de schoolrestaurants
In het rooster van periode 1 zitten geen reguliere pauzes en daarom zijn de schoolrestaurants niet volledig geopend. Heb je echter niet of onvoldoende gegeten dan kun je als uitzondering iets ophalen bij het restaurant. We werken momenteel aan een beperkt grab & go assortiment. In de loop van september kun je door middel van een ‘QR code’ online een bestelling plaatsen. 

Ondanks dat we er vanuit gaan dat je vanuit huis direct naar de klas gaat en na de les direct naar huis, is er wel de mogelijkheid kort te zitten in het schoolrestaurant. Het schoolrestaurant is uiteraard ingericht op de 1,5 meter norm. Daarnaast mag in de klas, als uitzondering in deze bijzondere tijd, gegeten en gedronken worden. 

Mondkapjes? 
We hebben overleg gehad met de Veiligheidsregio over het wel of niet dragen van een mondkapje. De Veiligheidsregio geeft aan dat afstand houden en regelmatig handen wassen belangrijker zijn, maar we kunnen ons voorstellen dat je het wellicht prettig vindt om toch een mondkapje te dragen op school. Dat is een individuele keuze die we uiteraard respecteren. Vergeet echter niet dat je ook met een mondkapje nog steeds 1,5 meter afstand moet houden.

Internationale stages
Voor internationale stages en bezoeken gelden de regels van het RIVM en de overheid. Daarnaast hebben we een Alfa-college protocol en een checklist internationalisering. Heb je plannen voor een internationale stage dan zijn deze documenten als het goed is bij je bekend. Heb je vragen over een internationale stage? Neem dan contact op met de contactpersoon internationalisering op jouw locatie.

Coronanieuws op AlfaConnect
Op AlfaConnect is een speciale “Coronanieuws” site ingericht. Houd deze site goed in de gaten voor de laatste informatie. 

Voor studenten in Groningen: Gronings rooster > indien mogelijk pak de fiets
In Groningen hebben we als onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over de spreiding van de studentenstromen om drukte in het OV te voorkomen. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt over starttijden van scholen. Daarnaast willen wij onze studenten in Groningen oproepen om, indien mogelijk, zoveel mogelijk op de fiets te komen. Op deze manier hopen we het OV te ontlasten. Daarnaast is fietsen natuurlijk gezond 😊.

We doen het samen!
Afgelopen schooljaar was bijzonder en ook dit schooljaar zal bijzonder worden. Het zijn onzekere tijden die we alleen goed door kunnen komen door om elkaar te denken, begrip te hebben voor elkaar en door elkaar te helpen. Heb je vragen, zorgen of wil je gewoon een luisterend oor? Neem dan contact op met je mentor / coach.

Tot slot wensen we je veel succes met je studie. We maken er samen een mooi jaar van!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 7 juli 2020

Zondag 15 maart 2020, een dag die we niet snel meer zullen vergeten. De dag dat het kabinet besloot om alle scholen te sluiten en de dag waarop we direct gestart zijn met het inrichten van online onderwijs.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en kijken we terug op een bijzondere periode. Een periode waarin jullie je aangepast hebben aan onderwijs op afstand en aan digitale klasgenoten en docenten. Een periode waarin jullie ineens op jezelf aangewezen waren. Met hulp op afstand. We zijn ontzettend trots op de manier waarop jullie dat gedaan hebben! 

Deze bijzondere tijd zal nog wel even voortduren, ook volgend schooljaar. Om jullie eind augustus goed voorbereid te laten starten informeren we jullie alvast over een aantal zaken:

Aanwezigheid op school
Ook volgend schooljaar houden we eerst nog 1,5 meter afstand van elkaar. Dit heeft gevolgen voor het aantal studenten dat op hetzelfde moment in een schoolgebouw aanwezig kan zijn. Dat zijn er veel minder dan normaal. Hiermee hebben we met het maken van de roosters rekening moeten houden. Dit heeft tot gevolg dat je maximaal twee tot drie dagdelen op school aanwezig zal zijn, voornamelijk voor het volgen van praktijklessen. Dus jouw rooster zal er volgend schooljaar anders uitzien met minder les op locatie. 

Online onderwijs 
Online onderwijs is in ieder geval de eerste periode van volgend schooljaar nog de norm. Theorie blijven we zo veel mogelijk met afstandsonderwijs organiseren. Dus: wat kan op afstand, houden we op afstand. 

Pauzes en tussenuren
Het is een hele puzzel om de aanwezigheid van studenten op school zo goed en veilig mogelijk te organiseren met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Daarom werken we volgens het ‘erin-eruit” principe. Als je op school les hebt kom je alleen voor de les. Dus zo min mogelijk tussenuren en pauzes.

Reizen met het openbaar vervoer
Studenten, scholieren en werkenden maken allemaal gebruik van het openbaar vervoer. Maar ook in het openbaar vervoer mag het in verband met het Coronavirus niet te druk worden. Daarom doen we namens het openbaar vervoer de oproep aan jullie om zoveel mogelijk op de fiets of met de scooter te komen. 

Het zijn onvoorspelbare tijden en het kan maar zo zijn dat er in de vakantie weer iets verandert. We brengen je via deze weg op de hoogte.

Ook al zijn het momenteel onzekere tijden, één ding is wel zeker. Het is vakantie! De computer kan uit en de relaxmodus kan “aan”. Pas goed op jezelf en op elkaar, geef elkaar de ruimte en blijf vooral gezond!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 12 juni 2020
Veilig naar school
Afstandsleren blijft voorlopig de richtlijn, maar de maatregelen zijn verder versoepeld. Er vindt weer onderwijs op locaties plaats, zij het beperkt. Het moet voor onze studenten natuurlijk wel veilig zijn om naar school te komen. Daarom is de checklist “Wanneer blijf je thuis?” voor studenten opgesteld om te voorkomen dat mensen met klachten naar school komen. We vragen je deze checklist goed door te nemen voordat je naar school gaat.
 Afspraken Alfa-college tot aan de zomervakantie. 
Dat dit schooljaar anders loopt dan we met elkaar ooit hebben kunnen vermoeden, is wel duidelijk. We hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis, samen de schouders eronder gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat blijven we doen: studenten, docenten en medewerkers. Veel via online onderwijs, maar stap voor stap komt er meer ruimte om onze schoolgebouwen wat meer te gaan gebruiken. Al zal dat misschien niet voor alle studenten en medewerkers in dezelfde mate gelden.

Wat mogen we nou wel en wat niet? En per wanneer? En vervolgens: de ruimte die we dan krijgen; hoe vullen we die in bij het Alfa-college? Wat heeft voorrang? Welke afspraken wij hierover hebben gemaakt met elkaar lees je hier!
NB: voor de periode vanaf 1 september is een opstartprotocol in de maak. 

Onderwijs op afstand blijft de norm
Ook na 15 juni blijven we onderwijs op afstand verzorgen. 

Thuiswerken blijft de norm
Ook na 15 juni blijven we thuiswerken. Indien we toch naar een locatie willen melden we dit vooraf bij het Servicepunt. 

Bezettingsgraad op locatie 20%

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kunnen we op onze locaties 20% bezetting hebben. Dit is inclusief medewerkers.

Bezetting tussen 11.00 – 15.00 uur
Op basis van richtlijnen van het OV is de tijd waarbinnen de studenten en medewerkers op school zijn 11.00 – 15.00 uur. Dit tijdslot geldt alleen voor nieuwe activiteiten die vanaf 15 juni mogen beginnen en geldt niet voor wat we al deden zoals examinering en noodopvang. 

Praktijklessen, in principe niet tenzij…..
Na 15 juni komt er meer ruimte om ook praktijklessen aan te bieden. Aangezien de vakantie in het Noorden al vroeg begint hebben we binnen Alfa-college het volgende besluit genomen: praktijklessen vinden alleen plaats indien strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van voorbereiding op het praktijkexamen. 

Maximaal 30 personen in één ruimte 
Volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM mogen er maximaal 30 personen in één ruimte samenkomen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. 

De prioritering die we hanteren:
a. Focus op die studenten die in 2020 een diploma willen en kunnen halen.
b. Blijvende aandacht voor kwetsbare studenten.
c. Wie niet thuis kan studeren is welkom en kan een werk-/studieplek gebruiken.
d. Nieuwe studenten komen in elk geval 1 keer naar school vóór de start van het schooljaar.
e. Voor de zomervakantie proberen we 1 contactmoment te organiseren voor alle studenten.
f. Les/ toets als er een noodzaak is t.a.v. de overgang naar het volgende leerjaar.

De RIVM richtlijnen zijn leidend:
• De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
o Volwassenen en studenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor studenten onderling.
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
o We zitten niet aan ons gezicht.
Eigen vervoer
Onze studenten krijgen - zoals ze gewend zijn - via hun opleiding bericht over hoe hun lessen en examens plaatsvinden. Studenten, die door hun opleiding worden verzocht naar school te komen, vragen we om zoveel mogelijk met eigen vervoer te reizen om zo het OV te ontlasten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 22 april 2020
Verder op ingeslagen weg van online onderwijs
Het kabinet maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie de nieuwe maatregelen bekend rondom het coronavirus. Voor de MBO-sector blijven de geldende maatregelen in ieder geval tot 20 mei van kracht. Dat is ook de conclusie van de MBO Raad na het gesprek met het Ministerie van OCW.

Dat betekent dat Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting door blijven gaan op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw of bij het stagebedrijf met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Deze examineringen vinden alleen plaats als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen. In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega’s staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste.

Mogelijk kunnen er in de toekomst ook uitzonderingen worden gemaakt voor vormen van praktijkonderwijs. Het kabinet geeft aan dat het daarvoor nu nog te vroeg is. Eerst wil men meer inzicht om hoeveel studenten dit zou gaan en van belang is natuurlijk ook hoe het virus zich ontwikkelt de komende periode. Besluitvorming over de periode vanaf 20 mei wordt op 13 mei verwacht.

Studievertraging en kwetsbare studenten
We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij –samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Hen ‘erbij houden’ is een gedeelde zorg. Naast dagelijks contact zijn er diverse initiatieven ondernomen om deze groep studenten extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het bieden van een studieplek in het schoolgebouw en het beschikbaar stellen van een telefonische hulplijn voor problemen of vragen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 1 april 2020:
Online onderwijs aan studenten gaat door
Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot 6 mei door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard.

Gisteren besloot het kabinet om de maatregelen – ook voor het onderwijs – te verlengen tot en met 28 april. Met de meivakantie erbij betekent dit dat onze gebouwen op zijn vroegst weer open zijn op 6 mei voor onderwijsactiviteiten, afhankelijk van besluitvorming van het kabinet op 21 april. 

Vandaag sprak de MBO Raad met het ministerie van OCW over de gevolgen van het kabinetsbesluit voor het MBO-onderwijs. Belangrijk onderwerp daarbij was hoe gaan we om met examens. 

Examens zoveel mogelijk online, gezondheid boven alles

De hoofdlijn voor Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting blijft dat examens zoveel mogelijk online – of op een andere wijze op afstand – worden afgenomen.

In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat we de student daartoe verplichten – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard. Dat heeft de MBO Raad na het gesprek met het ministerie ons vandaag laten weten. Dit alles met strikte inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen. 

In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega’s – en daarmee ook hun omgeving – staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste. 

Inzet om studievertraging te voorkomen

We zetten ons natuurlijk maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. 
Deze situatie vraagt veelal om maatwerk, creativiteit en doorzettingsvermogen. Van zowel docent als student. En ook hier bundelen we als MBO-instellingen krachten en expertise.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 24 maart 2020:
Alle examens in schoolgebouwen gaan niet door tot en met 6 april. 

Alfa-college, Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, AOC Terra en ROC Menso Alting hebben samen besloten om alle examens in schoolgebouwen tot en met 6 april op te schorten. Er wordt gezamenlijk een time-out in acht genomen. 

Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het vo dit schooljaar niet plaatsvinden. Dit besluit volgt op de nadere gedragsregels die gisteren door het kabinet tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Daarnaast heeft de MBO Raad ook een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Wij hebben samen met de vier genoemde ROC’s daarom op basis van adviezen van de overheid en de MBO Raad het volgende besluit genomen: 

- Alle generieke en praktijkexamens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart opgeschort tenminste t/m 6 april 2020. Dit geldt ook voor de VAVO examens. 

- Kleinschalige praktijkexamens op bpv-locaties kunnen indien mogelijk doorgaan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

- Online examinering kan doorgaan en krijgt de komende weken verder vorm. 

Wij krijgen hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs voor onze studenten verder in te richten én te kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM. 

We kunnen ons voorstellen dat onze studenten ongerust over zijn wat dit voor hen betekent en hoe de komende periode er uit zal zien. Bijvoorbeeld als het gaat om examens. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met je mentor of coach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 18 maart 2020:

De afgelopen dagen hebben we met zijn allen hard gewerkt. Met maar één doel voor ogen: vanaf donderdag 19 maart onze studenten online onderwijs bieden. Daar gaan we nu stap voor stap mee beginnen. Hoe het de komende dagen uitpakt, dat gaan we met elkaar ervaren.
Voor docenten is er een online platform ontwikkeld, waar tips en informatie gedeeld wordt en waar docenten terecht kunnen voor ondersteuning. Daarbij zijn er i-coaches aangesteld, die ook helpen waar nodig.
We hopen uiteraard dat het online onderwijs soepel gaat verlopen, maar houden er ook rekening mee dat we soms obstakels tegenkomen; dat kunnen technische problemen zijn (zoals systemen die even haperen of met de internetverbinding thuis). Maar ook onze medewerkers en studenten moeten misschien soms een drempel over. We hebben er echter vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken.
Instructies en informatie aan studenten
Onze studenten zijn vanuit hun opleiding op de hoogte gebracht hoe het online onderwijs van start gaat en hoe zij in hun digitale klaslokaal kunnen komen. Ook voor hen is er een online ondersteuningsplatform in ontwikkeling.
Vragen van studenten
We kunnen ons heel goed voorstellen dat er – ondanks de instructies – vragen ontstaan bij onze studenten. Of misschien ontbreekt het hen aan geschikte faciliteiten (laptop, wifi, etc) om het online onderwijs te volgen. In dat geval kan er contact worden opgenomen met de mentor/ coach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 16 maart 2020:

Bent u stagebedrijf of werkgever van één van onze studenten? Dan wordt er door uw contactpersoon bij het Alfa-college contact met u opgenomen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 15 maart 2020:

Schoolgebouwen dicht voor studenten, online onderwijs in voorbereiding 
Het kabinet heeft zondag 15 maart besloten de scholen te sluiten, maar geeft wel ruimte aan MBO-instellingen om de komende dagen online onderwijs voor te bereiden. Deze beslissing vraagt veel van alle betrokkenen: studenten, medewerkers en partners in het MBO. Daarom bereiden we samen met Noorderpoort, Drenthe College, Landstede Groep, AOC Terra en ROC Menso Alting ons hier samen op voor. 

Wat betekent dit besluit? Er vinden maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 maart in onze gebouwen geen onderwijsactiviteiten met studenten plaats. Daarna gaat het onderwijs weer door. Onze opleidingen hebben even tijd nodig om hun online onderwijs op te starten. We verwachten dat dit in de loop van de week gaat lukken. Studenten krijgen hierover bericht van hun opleiding. 
Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april. 

LET OP: We vragen onze medewerkers zich zoveel mogelijk online voor te bereiden op deze manier van lesgeven en fysieke aanwezigheid in de schoolgebouwen tot een minimum te beperken. 

De Colleges van Bestuur van de genoemde ROC’s nemen nu de volgende besluiten: 

• Vanaf maandag 16 t/m woensdag 18 maart vinden er geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats. Studenten krijgen dus even geen les. Ook examens en toetsen gaan t/m woensdag 18 maart niet door. 

• De details van het kabinetsbesluit worden de komende dagen per sector uitgewerkt in richtlijnen. De MBO Raad zal daarvoor met OCW de komende dagen in overleg gaan over onder meer de gevolgen van de gewijzigde kabinetsaanpak voor examinering, onderwijstijd, centrale aanmelddatum, stages en leer-werkplekken.

• Studenten zijn niet fysiek aanwezig in onze gebouwen en ook medewerkers worden verzocht hun aanwezigheid in gebouwen tot een minimum te beperken. 

• Maandag 16 t/m woensdag 18 maart gebruiken onze medewerkers om aangepaste lesprogramma’s te maken, waarbij maximaal wordt ingezet op online onderwijs. Dit doen we zoveel mogelijk online. De betreffende ROC’s slaan hierbij de handen ineen om dat voor studenten en onderwijsteams zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

• Studenten ontvangen in de loop van de week bericht vanuit hun opleiding op welke manier het onderwijs wordt voortgezet. 

• Voor stages geldt dat we aansluiten bij het beleid van de instellingen en de bedrijven. Eventuele begeleiding vindt op afstand plaats. 
• Voor studenten geldt dat alle leeractiviteiten (coaching, projecten, huiswerkopdrachten, online-opdrachten, etc.) in de loop van de week zoveel mogelijk doorgaan door middel van vormen van leren op afstand. 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor de inzet van onze studenten en medewerkers (op vrijwillige basis) in de zorgsector en kinderopvang. 


Onderwijs online 

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat studenten vertraging oplopen. De nadruk zal allereerst liggen op diegenen die hun diploma dit jaar willen behalen. Onze onderwijsteams houden hiermee rekening in het maken van een alternatief onderwijsprogramma en het stellen van prioriteiten. In de komende dagen staan onze onderwijsteams dus voor de grote uitdaging om het onderwijs aan onze studenten zo in te richten dat veel online kan gebeuren (individueel of in groepen). Dit geldt ook voor educatie en inburgering. Ook kan de school zo onderwijs bieden voor de studenten die op last van hun stagebedrijf niet naar school kunnen komen of die noodgedwongen thuis zitten. 

Tenslotte

Als ROC’s vinden wij het belangrijk om een veilige en gezonde werk- en studieplek te bieden, want dit is een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. We willen je daarom zo goed mogelijk meenemen in de ontwikkelingen en onze waardering uitspreken voor de wijze waarop iedereen op een goede en verantwoorde wijze met de situatie probeert om te gaan. 

Met deze maatregelen hopen we in het belang van de studenten en de samenleving goed onderwijs te kunnen blijven bieden. We realiseren ons terdege dat er bij studenten, ouders/verzorgers en medewerkers zorgen en vragen bestaan. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en als ROC’s hierin samen optrekken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 12 maart 2020:
Gisteren heeft de Nederlandse regering een persconferentie gegeven. Hier zijn aanvullende maatregelen aangekondigd over het Coronavirus. Voor alle studenten betekent dit het volgende:
• Het Alfa-college blijft open en het onderwijs gaat zoveel mogelijk door. We volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid. Hierdoor maken we het risico op besmetting zo klein mogelijk.

Het kan wel zijn dat de vorm van het onderwijs verandert, bijvoorbeeld meer afstandsonderwijs en met de computer en minder op school. Of op je stageplek of werkplek. 
• Als je geen ziekteverschijnselen hebt (verkoudheid, keelpijn, loopneus, hoesten of koorts) dan kom je gewoon naar school. Wel graag letten op het volgende:
o Vaak je handen wassen, hoesten in je elleboog, gebruik papieren zakdoeken en schud geen handen.
o Houd een beetje afstand van elkaar, ongeveer een meter. Denk daarbij vooral aan lokalenwisselingen, het gebruik van de lift en pauzes. Ook in de kantine en op het schoolplein.
o Voorkom groepsvorming in en buiten het gebouw, dit noemt de overheid “social distance” .
o Als je geen les meer hebt, blijf dan niet in het gebouw rondhangen. 
• Hoe gaan we om met pauzes? Studenten blijven zoveel mogelijk in het lokaal waar je als laatste les had.
• Het beleid om niet te eten en drinken in lokalen is tijdelijk afgeschaft. Een uitzondering hierop zijn de praktijklokalen en de lokalen met computers. We verwachten dat iedereen de lokalen netjes achterlaat.
• Volg het advies van de conciërges wanneer je wordt verzocht je meer te verspreiden over de locatie (dit om te voorkomen dat er groepen ontstaan van meer dan 100 personen).
• Heb je wel ziekteverschijnselen (verkoudheid, keelpijn, loopneus, hoesten of koorts), kom dan niet naar school en meld je dan af via de centrale ziekmeldlijn. Dat kan alleen telefonisch: 088-334 2334

Bel de huisarts als je in een risicogebied bent geweest, koorts hebt, moeilijk ademt en als deze klachten verergeren. Volg het advies van de huisarts op.

Ook als je ziekgemeld bent zal je coach/ mentor met bekijken in hoeverre je op afstand aan onderwijsactiviteiten kunt deelnemen of uitvoeren. 

• Voor BBL-studenten en studenten die op stage zijn geldt het volgende:
Stages in Nederland gaan in principe gewoon door. De stagebegeleider komt niet meer langs op de werkplek, maar de begeleiding door het Alfa-college vindt op afstand plaats.
We volgen de richtlijnen en besluiten van het (BPV-)bedrijf. 
Indien je (BPV-)bedrijf het niet goed vindt dat je naar school gaat -bijvoorbeeld omdat je in de praktijk te maken hebt met kwetsbare groepen-, dan kijken we hoe je (op een andere manier) op afstand toch onderwijs kunt volgen. Hier ontvang je volgende week bericht over. 
• Studiereizen, excursies, enzovoort:

Studiereizen, congressen, schooluitjes of andere events buiten school in groepsverband gaan met onmiddellijke ingang niet door. Ook als er minder dan 100 deelnemers zijn. Dat geldt voor zowel het binnen- als het buitenland. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 maart 2020. Ook Alfa’s Goud op 7 april gaat niet door
Voor zover de kosten niet worden gedekt door een annuleringsverzekering worden deze vergoed door het Alfa-college.
Tot en met 31 maart worden geen nieuwe studiereizen, excursies en congressen in binnen- en buitenland gepland.
• Voor activiteiten in het buitenland (stages, studiereizen, etc.) geldt:
Lopende stages in landen met code groen (richtlijnen reisadvies Buitenlandse Zaken) kunnen in principe gewoon blijven doorgaan. Neem contact op met je stagebegeleider als je vragen hebt, ongerust bent of terug wilt keren.
Als je tussen nu en 31 maart op reis naar het buitenland zou gaan, dan gaat het helaas niet door. Dit geldt ook voor landen met code groen. Voor zover de kosten niet worden gedekt door een annuleringsverzekering, worden deze vergoed door Alfa-college.
Lopende stages in gebieden met code geel, oranje en rood worden afgebroken, voor zover dit nog niet het geval was. Kosten zijn voor rekening van het Alfa-college, indien je verzekering dit niet dekt. Als je besluit te blijven dan komt de stagebegeleider niet langs. Wel is er contact/begeleiding op afstand.

Tot slot:
Dit is de stand van zaken zoals die nu op 12 maart bekend is en dit geldt tot en met 31 maart. Volg de ontwikkelingen op: www.alfa-college.nl/coronavirus

 

Corona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 11 maart 2020:
Hoe gaan we om met internationale reizen, stages, binnenlandse reizen en evenementen?
Internationale reizen met vertrekdatum binnen vier weken naar risicogebieden (code geel, oranje, rood) gaan niet door. 
Indien een internationale reis geannuleerd wordt dan betalen we de eigen bijdrage door studenten of medewerkers terug of deze innen we niet. 
Wij raden studenten uitdrukkelijk af op stage te gaan naar risicogebieden. 
Uitjes, excursies etc. die wij in Nederland organiseren gaan gewoon door. In het algemeen geldt dat we ons hierbij houden aan de adviezen van de RIVM. 
Evenementen die we zelf organiseren op onze eigen locatie of een externe locatie gaan gewoon door. Wel roepen we iedereen op extra aandacht besteden aan de preventieve maatregelen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 10 maart 2020: 
Geen handen meer schudden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Update 4 maart 2020: 
Tijdelijke aanpassing ziekmeldprocedure

Om besmetting met het Coronavirus in Nederland zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat we vroegtijdig signaleren waar mogelijke risico’s zijn. Daarom hebben we tijdelijk onze ziekmeldprocedure aangepast. Alle studenten (jonger en ouder dan 18 jaar) melden zich ziek via onze centrale ziekmeldlijn: 088 – 334 2334. Voor studenten jonger dan 18 jaar geldt dat een ouder / verzorgen de student via de centrale ziekmeldlijn ziekmeldt. 

De centrale ziekmeldlijn is bereikbaar van 7.30 uur tot 16.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------
Het Coronavirus is inmiddels ook in Nederland actueel en roept logischerwijs vragen op. Wij hechten er waarde aan om iedereen zo zorgvuldig mogelijk te informeren. We willen benadrukken dat we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet volgen en dat we de adviezen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken volgen. Hierbij staat de gezondheid van onze studenten en onze medewerkers voorop.
Hieronder de belangrijkste zaken. Dit bericht zullen we indien nodig dagelijks actualiseren.

Algemene informatie:

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus, inclusief een vraag & antwoord. Deze pagina’s worden steeds geactualiseerd.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
De Rijksoverheid richt zich op haar website specifiek op de relatie met het onderwijs:
Vraag & antwoord Rijksoverheid
Buitenlandse stages
De studenten die in het buitenland stagelopen hebben we goed in beeld en daar is contact mee of wordt contact mee opgenomen. Er zijn op dit moment geen studenten in de gebieden die door de overheid zijn voorzien van een negatief reisadvies; de zogenaamde risicogebieden.
Met studenten die op dit moment in gebieden zijn waar geen risico is nemen we contact op om eventuele vragen te beantwoorden. 
Geplande stages, excursies en studiereizen naar niet risicogebieden gaan vooralsnog door. Wanneer de situatie verandert en het RIVM en de overheid adviseren actie te ondernemen zal Alfa-college dit advies uiteraard opvolgen. 
Kom je terug van een vakantie of een bezoek uit het buitenland?
Kom je terug van een vakantie of een bezoek uit het buitenland? Kijk dan op de website van RIVM voor actuele informatie over het virus.
Check via www.nederlandwereldwijd.nl en www.lcr.nl of je in een risicogebied bent geweest. 
Studenten en/of medewerkers die recent in (nieuwe) risicogebieden zijn geweest en koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten, kortademigheid of een longontsteking) hebben, adviseren we allereerst om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts en te overleggen wat verstandig is. Bijvoorbeeld wel of niet thuisblijven.
Wat kun je zelf doen om verspreiding te voorkomen?
De maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn heel simpel en zijn hetzelfde bij griep:
Was je handen regelmatig, bekijk hier handige tips!
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Op de hoogte blijven?  Volg de NOS liveblog.
Als publieke omroep informeert de NOS de samenleving over de ontwikkelingen inzake het coronavirus. Daarvoor is een liveblog in het leven geroepen. Deze is te vinden via www.nos.nl.

 
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed