Alfa-college

World-class Workplace

Wij zijn trots dat we het keurmerk World-class Workplace mogen hanteren omdat onze medewerkers ons positief beoordelen. Dit keurmerk is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en talent benutten. Onze score ligt boven de Nederlandse benchmark en we scoren bovengemiddeld op goed werkgeverschap. Ook in 2018-2019 mochten we onszelf Beste Werkgever noemen.

In oktober 2020 heeft internationaal onderzoekbureau Effectory in opdracht van het Alfa-college een medewerkeronderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn alle medewerkers uitgenodigd en 69% heeft deelgenomen. De medewerkers zijn onverminderd tevreden over werken bij het Alfa-college. Ze geven werktevredenheid een 7,3 en hiermee ligt de lat iets hoger dan de benchmark van 7,2. Ook tonen ze een bovengemiddelde betrokkenheid met 7,9 t.o.v. de benchmark van 7,7. De score voor werkgeverschap is 7,3 en is ook hoger dan het branchegemiddelde van 7,1.

Op basis van de werkgeversscore is het Alfa-college een jaar lang een World-class Workplace (voorheen 'Beste Werkgevers').

Worldclass Workplace

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed