Alfa-college

Taal en rekenen

(Beter) leren lezen, schrijven en/of rekenen? Een cursus taal en/of rekenen helpt daarbij. Samen kiezen we een traject dat zo veel mogelijk aansluit bij het niveau, de wensen en mogelijkheden.

Scholing in taal en rekenen