Alfa-college

Taal en rekenen

(Beter) leren lezen, schrijven en/of rekenen? Een cursus taal en/of rekenen helpt daarbij. Samen kiezen we een traject dat zo veel mogelijk aansluit bij het niveau, de wensen en mogelijkheden.

Scholing in taal en rekenen

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed