Alfa-college

Inburgering GRONINGEN

Inburgering GRONINGEN
Locatie
Admiraal de Ruyterlaan 2, GRONINGEN
Type
Cursus
Opleidingsduur
1 jaar
Kosten
€ 3.200,00

WAT JE GAAT LEREN

 • Je leert de Nederlandse taal
 • Je leert de Nederlandse samenleving kennen
 • Je kunt beter meedoen in de Nederlandse samenleving
 • In het kort

  Inburgering 1 (van taalniveau 0 naar A1)
  Je leert de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving kennen. Het doel is dat je beter kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De cursus Inburgering 1 brengt je van taalniveau 0 naar taalniveau A1. Je bereidt je voor op de cursus Inburgering 2 en het inburgeringsexamen.

  Inburgering 2 (van taalniveau A1 naar A2)
  Je leert de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving kennen. Het doel is dat je beter kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De cursus Inburgering 2 brengt je van taalniveau A1 naar taalniveau A2. Je bereidt je voor op het inburgeringsexamen.

  Inburgering 3 (van taalniveau A2 naar B1)
  Je leert de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving kennen. Het doel is dat je beter kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De cursus Inburgering 3 brengt je van taalniveau A2 naar taalniveau B1. Je bereidt je voor op het inburgeringsexamen.

  Onderwijsroute voor jonge inburgeraars
  Inburgeren onder de nieuwe wet 2021 kan bij het Alfa-college in de onderwijsroute. De Onderwijsroute is voor jongere statushouders van 18 tot 28 jaar met een hoge leerbaarheid die graag willen doorstromen naar een vervolgopleiding. Na anderhalf jaar kun je doorstromen naar een mbo-, hbo- of wo-opleiding in het reguliere onderwijs.

  Inhoud
  Het leren van de Nederlandse taal staat centraal. Je volgt ongeveer 25 klokuren lessen per week. De opleiding wordt afgesloten met een examen op B1/B2-niveau in lezen, luisteren, schrijven, spreken en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Wie slaagt, heeft een kansrijke start op het mbo, hbo of wo.

  Wat leer je?
  De Nederlandse taal tot niveau B1/B2
  Engels
  Rekenen
  Studie- en leervaardigheden
  Opleidings- en beroepskeuze
  Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

  Startdatum
  Instroommomenten zijn in september of in februari bij voldoende aanmeldingen.

  Inburgeren via het Alfa-college
  Het Alfa-college helpt je met het aanvragen van een lening bij DUO. Verder krijg je:
  - begeleiding tijdens de cursus
  - voortgangstoetsen
  - hulp bij de aanvraag van je examens

 • Vakken

  Het inburgeringsexamen (te volgen via DUO) bestaat uit 5 of 6 examens:
  - kennis van de Nederlandse samenleving
  - spreekvaardigheid
  - luistervaardigheid
  - leesvaardigheid
  - schrijfvaardigheid
  - arbeidsmarktmodule (alleen als je een verblijfsvergunning hebt vanaf of na 01-01-2015.


  De cursus Inburgering 1 brengt je van taalniveau 0 naar taalniveau A1

  De cursus Inburgering 2 brengt je van taalniveau A1 naar taalniveau A2

  De cursus Inburgering 3 brengt je van taalniveau A2 naar taalniveau B1

  Via een kennismakingsgesprek en kennismakingsgesprektoets bekijken we welk programma geschikt is voor jou en welke onderdelen je (nog) moet volgen.

   We houden rekening met:

  - hoe goed je de taal al spreekt
  - hoe snel je kunt en wilt leren
  - hoeveel tijd je zelf kunt en wilt besteden aan de lessen.

  Taalniveaus
  We gaan uit van de taalniveaus volgens het Europees ReferentieKader (ERK) - in het Engels: Common European Framework of Reference (CEFR of CEF).

 • Kosten en benodigdheden

  De cursus kost €3.200,- per jaar. De cursus duurt 2 dagdelen per week, in totaal 5 klokuren per week.

  Inburgeren kost geld. Je moet de de kosten voor de cursus en het examen betalen. Het Alfa-college is een goedgekeurde school. Daarom kun je bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen

 • Duur en data

  De cursus start in overleg en duurt maximaal 12 maanden. Let op: je kunt je alleen aanmelden als je onder de oude inburgeringswet (2013) valt.

Wil je een vraag stellen over deze cursus?

Voor alle vragen omtrent scholing bij het Alfa-college, kun je contact opnemen met onze adviseurs.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed