Alfa-college

Praktijkleren

Sommige mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende redenen kunnen zij geen mbo-diploma of mbo-certificaat behalen. Met praktijkleren zet het Alfa-college zich in om deze mensen (weer) aan betaald werk te helpen, want de behoefte aan vakmensen is groot.

 • Wat is praktijkleren?

  Bij praktijkleren ontdekt een student - in een op maat gemaakt programma - welke praktijkwerkzaamheden voor hem of haar geschikt zijn om uit te voeren. Deze werkzaamheden voert hij of zij uit bij een erkend leerbedrijf, onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

  De praktijkwerkzaamheden (werkprocessen) zijn onderdeel van een bestaande mbo-opleiding op niveau 1 en/of 2. Heeft de student de werkzaamheden met een goed resultaat afgerond, dan krijgt hij of zij een mbo-praktijkverklaring. Deze verklaring vergroot de kans op betaald werk, want het toont aan wat de student kan.

  Het ministerie van SZW is in 2018 de pilot praktijkleren gestart. De pilot onderzoekt of praktijkleren met praktijkervaring een goede manier is om mensen zonder diploma aan het werk te helpen. Het Alfa-college doet mee met deze landelijke pilot. Leerbedrijven, mbo-scholen, gemeenten, UWV en sociale werkvoorziening werken in de regio Groningen samen om dit doel te behalen.  

 • Voor wie is praktijkleren?

  Praktijkleren is voor werkzoekenden (18 jaar of ouder, met of zonder beperking) zonder een startkwalificatie. Voor hen is het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief Entree, niveau 1) of een mbo-certificaat om diverse redenen (vooralsnog) niet haalbaar. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd
  • een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt
  • een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal
 • Hoe lang duurt praktijkleren?
  Praktijkleren is een leerroute op maat. De student doorloopt een intensieve periode van werken en leren bij een erkend leerbedrijf. Omdat elke student andere voorkennis, ervaring en capaciteiten heeft, kent het opleidingstraject geen vaste duur. Gemiddeld zal praktijkleren 3 tot 6 maanden duren.
 • Studenten krijgen een praktijkverklaring
  Bij een goed resultaat krijgt de student een mbo-praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring toont aan dat de student bepaalde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur op niveau 1 en/of 2 in de praktijk kan uitvoeren. Zo kan hij/zij aan een toekomstige werkgever laten zien wat hij of zij kan. En misschien vormt het zelfs een opstap om verder te studeren in het mbo.
 • Welke rol heeft het Alfa-college?
  Bij praktijkleren volgen studenten een gedeelte van een mbo-opleiding van het Alfa-college. Zij voeren bij een erkend leerbedrijf onderdelen van de beroepspraktijkvorming (BPV) uit. Het Alfa-college schrijft de student in de derde leerweg in, en stelt een Onderwijsovereenkomst (OWO) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. Gedurende het traject bewaakt het Alfa-college de voortgang van de student.
 • Meld iemand aan voor praktijkleren
  Alleen een trajectbegeleider kan iemand aanmelden voor praktijkleren. De trajectbegeleider is de spil tussen de student, het erkende leerbedrijf en het Alfa-college. Hij of zij begeleidt de student tijdens het hele opleidingstraject.
   
  De trajectbegeleider vult samen met de student het formulier Aanmelden Praktijkleren in. De uit te voeren werkprocessen zijn al vooraf vastgesteld in overleg met het erkende leerbedrijf waar de student gaat werken.
 • Wat gebeurt er na een aanmelding
  Nadat het formulier Aanmelden Praktijkleren is ingevuld en verwerkt, stelt het Alfa-college een Onderwijsovereenkomst (OWO) en Praktijkovereenkomst (POK) op. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat deze worden ondertekend door het erkende leerbedrijf en de student.
   
  De student voert de werkprocessen uit bij het erkende leerbedrijf. De trajectbegeleider zorgt voor de registratie bij het Praktijkloket van SBB en legt de voortgang van de student daarin vast.
   
  Heeft de student de werkprocessen succesvol afgerond? Dan ontvangt hij of zij van de trajectbegeleider een ondertekende praktijkverklaring en van het Alfa-college een mbo-verklaring. Dit gebeurt tijdens een feestelijke uitreiking.
 • Meer weten over praktijkleren?
   Meer weten over praktijkleren?
  Of neem contact op met Tineke Akkerman.