Alfa-college

Vrijstellingen

Haalde je bij een andere opleiding een examen, dan kan het resultaat recht geven op een vrijstelling. Je hebt recht op een vrijstelling wanneer je het examen al haalde en de inhoud en het niveau overeenkomt.

 • Voorwaarden voor een vrijstelling

  - Voor vrijstellingen voor Nederlands, rekenen en Engels geldt dat de opleiding (volgens de einddatum op de onderwijsovereenkomst) binnen 2 studiejaren na het studiejaar van diplomering of uitschrijving van de vorige opleiding moet worden afgerond. 
  - Omdat je als student moet voldoen aan een verplicht minimum aantal uren, geldt een verkregen vrijstelling alleen voor een examen en niet voor de onderwijsuren. Je zult dus alsnog de uren moeten volgen. Soms kan hier een andere passende invulling voor worden gezocht.

  Klik hier voor de Vrijstellingsregeling examens.

 • Behandeling vrijstellingsverzoek

  Een vrijstellingsverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als:
  - op de resultatenlijst is aangetoond dat het referentieniveau van Nederlands, Engels en/of rekenen overeenkomt
  - op de resultatenlijst en/of diploma is aangetoond wat de datum van diplomering/uitschrijving is. 

  Als dit niet uit de resultatenlijst zelf blijkt, is het jouw verantwoordelijkheid om dit te bewijzen (door vermelding van datum uitschrijving met een handtekening/stempel door verantwoordelijke van de desbetreffende school).

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
  Denk je recht te hebben op een vrijstelling? Vul dan het aanvraagformulier vrijstellingen examens in en verstuur deze per e-mail naar de voorzitter van de sub-examencommissie van je opleiding.