Alfa-college

Goed bestuur

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ staan de algemene bepalingen voor het goed besturen van een ROC. Het Alfa-college heeft deze bepalingen nader uitgewerkt in:

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed