Alfa-college

College van Bestuur

Het Alfa-college heeft een College van Bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. De heer W. (Wim) Moes is voorzitter van het College van Bestuur. Mevrouw drs. C.P. (Christien) de Graaff is lid van het College van Bestuur.

Bestuurssecretarissen

Het College van Bestuur wordt ondersteund door mevrouw L. (Liesbeth) Post en de heer M.S. (Marcel) Gerds, bestuurssecretarissen.

Portefeuilleverdeling

Voorzitter College van Bestuur

 • missie, visie en strategie incl. bewaking samenhangend en doelmatig opleidingenaanbod (gedeelde portefeuille met lid College van Bestuur)
 • identiteit
 • financiën
 • huisvesting, ICT, onderwijsinfrastructuur en veiligheid
 • medezeggenschap en vakbondsaangelegenheden
 • algemeen juridische zaken
 • externe profilering ROC

Lid College van Bestuur

 • missie, visie en strategie incl. bewaking samenhangend en doelmatig opleidingenaanbod (gedeelde portefeuille met voorzitter College van Bestuur)
 • personeel (incl. scholing) en organisatie
 • onderwijsontwikkeling en -innovatie
 • kwaliteitszorg en planning & control
 • marketing en communicatie
 • contractactiviteiten
 • lectoraat
 • internationalisering.

CvB1

Intern toezicht op het beleid

Het interne toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze van besturen en toezichthouden vind je hier op deze site.