Alfa-college
Groningen

Verbinden en ervaren tijdens Zomerschouw

Verhalen over verbindingen tijdens #zomerschouw

Donderdag 13 juli gingen ruim honderd geïnteresseerden met het lectoraat ‘duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ op pad langs locaties waar onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar raken. Tijdens de lunch werd het boek ‘verhalen over verbindingen’ van de lector Ineke Delies gepresenteerd. 
In vier bussen bezochten vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs diverse locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Met een rondgang langs onder meer Treant, 4 Elementen, Parc Sandur, De Verbinding, Hunebedcentrum en Dorpszorg werden de pijlers op het gebied van gezondheid, wonen en toerisme prachtig onderstreept. Radio Noord reisde nog een stukje mee en ook andere media toonden interesse. 

Op alle plekken leerden we van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. De combinatiekracht van MBO en HBO zorgt voor projecten die ook regionale en maatschappelijke impact hebben. Tijdens de lunch stond de boekpresentatie van Ineke Delies centraal. In ‘verhalen over verbindingen’ wordt fraai geïllustreerd hoe het lectoraat is ontwikkeld en wat de combinatiekracht van de partners is. 

Verbindingen werden niet alleen onderling maar ook buiten de zomerschouw tot stand gebracht doordat deelnemers zorgden voor honderden tweets. Hierdoor zijn de projecten van het lectoraat ook onder ogen van tienduizenden anderen gekomen. En de tweets hebben gezorgd voor een prachtige collage op www.zomerschouw.nl, zéér de moeite waard om te gebruiken als terugblik. 
Onder het genot van de speciaalbiertjes van Maallust werd de dag afgesloten. De conclusie was dat niet alleen de biertjes, maar ook de verhalen en de verbindingen naar meer smaken. Op de energie van de zomerschouw kan het lectoraat en op zoek naar nog meer mooi verhalen. Want, zoals Ineke Delies terecht stelde, verhalen is een werkwoord! 

Zie ook:

De online collage op
Zomerschouw.nl

ScienceGuide ‘MBO en HBO samen in regionale innovatie’ 
Scienceguide

De animatiefilm ‘verhalen over verbindingen:
YouTube

Zomerschouw mensen in zaal
 

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed