Alfa-college
Hoogeveen

Krimpcafé: kansen en initiatieven voor onderwijs en arbeidsmarkt

In samenwerking met Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseerde het Alfa-college in Hoogeveen het Krimpcafé. Zo’n 80 belangstellenden vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven uit de noordelijke provincies bespraken de problematiek, maar vooral ook mogelijke oplossingen om het tekort aan goed geschoold en opgeleide jongeren tegen te gaan.

Jan Berend van der Wijk gaf als regiodirecteur van het Alfa-college in Hoogeveen zijn visie:

De krimp dwingt ons om elkaar op te zoeken. Ik zie het als een kans. Wanneer we het ‘probleem’ bewust zijn én geaccepteerd hebben, kunnen we met een intensieve samenwerking tussen alle partijen werken aan innovatie in onderwijs en arbeidsmarkt. Het dubbellectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie dat wij samen met Stenden Hogeschool voeren, geeft ons daarvoor goede methodieken.

Dr. Arjen Edzes, senior onderzoeker arbeidsmarkt aan de RUG ging in op het advies van de SER Noord-Nederland over de noodzaak om permanent bij- en om te scholen. Hij ging in op de vraag “Wat vraagt de arbeidsmarkt in Noord-Nederland?”

In een viertal workshops werden vervolgens Drentse, Groningse en Friese initiatieven toegelicht om onderwijs en arbeidsmarkt beter tot elkaar te laten aansluiten. In Groningen zijn bedrijfsscholen gestart om het tekort aan technisch personeel op te vangen. In Emmen hebben vmbo-scholen de handen ineengeslagen om belangrijke opleidingen overeind te kunnen houden.

Vanuit het dubbellectoraat Alfa-college/Stenden Hogeschool bespraken Cigdem Zantingh, Marjolanda Hendriksen en Gerard Krikken in hun workshop het succesvolle Regionaal co-makership. Dit zijn lerende netwerken van onderwijs, ondernemers en overheden binnen een regio. Studenten werken steeds meer multidisciplinair en multilevel. Zo worden mbo-studenten en hbo-studenten gekoppeld aan projecten die door het bedrijfsleven worden aangereikt. MBO-studenten van de sopleidingen ICT, Zorg en Techniek werken samen aan (technische) vraagstukken vanuit de zorg. Met dit innovatieve onderwijs sluiten onderwijs en ondernemers steeds beter op elkaar aan.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed