Alfa-college
Assen | Groningen

Mbo, hbo en vo maken samen innovatief onderwijs

GRONINGEN – Studenten, leerlingen en docenten van Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen en CSG Wessel Gansfort werken op 1, 4, 5 en 6 juni samen aan een bijzonder project waarin ze met elkaar uitdagend onderwijs creëren.

Vier hele dagen werken de studenten, leerlingen en docenten in Backbone050 aan concrete vraagstukken en ontwerpopdrachten uit de noordelijke regio. De ervaring leert dat als de grenzen tussen leeftijd en opleidingsniveau wegvallen en er een beroep op creativiteit wordt gedaan, er hele mooie dingen kunnen ontstaan. En dat is precies het doel van deze samenwerking.

Innovatie
Onderwijs staat te springen om innovatie. Het werkveld vraagt om vernieuwing. En dus sloegen de besturen van de vier onderwijsinstellingen vorig jaar voor het eerst de handen ineen om hier gehoor aan te geven. Vanwege het succes wordt dit jaar de volgende stap gezet. In april en mei is een groep docenten onder begeleiding van een ontwerpteam aan de slag gegaan. Zij onderzochten gedurende drie dagen de huidige manier van lesgeven én zichzelf. Hoe kunnen zij hun kwaliteiten inzetten om een nieuwe manier van lesgeven te creëren? Het doel is om lesprogramma’s en kaders los te laten. “Dat is best lastig omdat de meeste mensen van zekerheden houden, maar écht ontwikkelen doe je volgens mij in een vrije ruimte zonder beperkingen”, vertelt Jurjen Jagersma, docent Handel bij het Alfa-college. Tijdens de bijeenkomsten ervaren we wat het loslaten van alle kaders ons kan brengen: een effectieve leeromgeving
Het docententeam creëert tijdens de bijeenkomsten vier lesdagen voor de studenten en leerlingen op 1, 4, 5 en 6 juni. De inhoud van het programma staat nog niet vast, maar volgens het team wordt dit uitdagend en heel erg leuk. 

Samen
Tijdens de maakdagen sluiten de studenten en leerlingen aan en gaan zij samen met de docenten in groepjes aan de slag. Docenten worden meer een coach die naast de student staat. Zij kunnen ervaren hoe het is om in een nieuw team onderwijs vorm te geven. Studenten en leerlingen kunnen hun kwaliteiten ontdekken en deze verbeteren in een praktijksituatie. Ze krijgen meer zicht op hun interesses, vaardigheden en mogelijkheden, waardoor de aansluiting met een vervolgopleiding of relevante werkplek makkelijker wordt. Voor alle deelnemers is het leerzaam om samen op een innovatieve manier iets te creëren. De betrokken besturen zijn er in ieder geval van overtuigd dat grenzeloos leren op deze manier de toekomst heeft.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed