Alfa-college
Hoogeveen

Ondertekening contract voor unieke verbouwing

Directeur HuneBouw, Klaas Graveland en Wim Moes, College van Bestuur Alfa-college ondertekenen contract
Niets staat de verbouw van het gebouw van het Alfa-college aan de Voltastraat in Hoogeveen nog in de weg. Vertegenwoordigers van de school en HuneBouw BV ondertekenden dinsdag 13 november het contract voor de revitalisering van het pand. De locatie aan de Voltastraat zal een flinke metamorfose ondergaan. Het project kent een aantal unieke facetten.

De aanbesteding is gedaan volgens de Best Value Approach, er wordt ingezet op circulair bouwen én ons uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Na de Open dag op 23 januari 2019 zal begonnen worden met de verbouwing.

Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk is een blij man: “We zijn al enkele jaren bezig met de plannen voor Volta2020, zoals we dit plan hebben genoemd. De medewerkers hebben onze onderwijsvisie (opnieuw) vastgesteld en de inrichting van het gebouw wordt mede hierop bepaald. Dat betekent onder meer dat er ruimte moet zijn voor projectonderwijs en flexibel in te richten lokalen." Een contextrijke omgeving, waarin beroepspraktijk en leren steeds meer in elkaar overvloeien. "We spelen straks nog beter in op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waarmee we het economische klimaat en de innovatiekracht van de regio een impuls geven.

Van der Wijk: “We hebben ook de studenten gevraagd naar hun mening. Ook zij zullen tijdens de bouw betrokken blijven. We hebben allemaal zin in de komende fase, die zo nu en dan hectisch zal zijn, maar uiteindelijk wel iets heel moois oplevert.”

Unieke aanbesteding
Het Alfa-college heeft met de Best Value Approach niet voor de meest gangbare weg van aanbesteding gekozen en loopt hiermee landelijk dan ook voorop. Namens het College van Bestuur was Wim Moes hier nauw bij betrokken. Wim Moes: “In verschillende fases van het aanbestedingsproces hebben we de denkkracht van het Alfa-college en HuneBouw gebundeld in het onderzoek hoe we de meeste waarde kunnen krijgen voor onze investering.” De doelen van het Alfa-college waren: een moderne leer- en werkomgeving in een duurzaam gebouw, gebaseerd op uitgangspunten van circulair bouwen en een serieuze invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO).
“We zijn zeer tevreden over de aanpak van HuneBouw, een Hoogeveens bedrijf en dat is een prettige bijkomstigheid." Als mbo-school staan we midden in de regionale samenleving. Met onze samenwerking in dit grote project versterken we elkaar volop. "De circulaire aanpak waarin we materialen hergebruiken leidt tot duurzame kennisontwikkeling bij het bouwconsortium die zij in de toekomst ook kunnen toepassen bij vergelijkbare bouwprojecten. Zo versterken we de regionale kenniseconomie”, aldus Moes.

Circulair bouwen, Energiebesparing en C02 reductie
Het oudste gedeelte van de school dateert uit de jaren 60 en zal grotendeels gesloopt worden. Directeur Klaas Graveland van HuneBouw: “De verbouwing zal in fases plaatsvinden. Uiteraard moet het onderwijs gewoon kunnen doorgaan. Dat vergt een nauwe samenwerking, denk alleen maar aan interne verhuizingen en de roostering. Daar bereiden we ons met de school al geruime tijd op voor.” In de aanbestedingsfase heeft HuneBouw voorstellen gedaan op het gebied van klimaatbeheersing. “Het Alfa-college gaat extra investeringen doen voor verbetering van het binnenmilieu, die ook bijdragen aan het fors reduceren van de CO2 uitstoot. Om het gebouw toekomstbestendig te maken worden ook alle buitengevels en daken onder handen genomen. Er worden zonnepanelen aangebracht die hoofdzakelijk de eigen energie gaan opwekken voor de warmtepompopstellingen. Op warme dagen kan de school met eigen opgewekte energie gekoeld worden." Het eindresultaat in 2020 is gericht op een aardgasloos installatieconcept. aldus Graveland die nog meldt dat zijn medewerkers erg veel zin hebben om van start te gaan met deze uitdaging, waarbij studentenparticipatie een rol gaat spelen.

Innovatief onderwijs
Want waar het kan, wordt de verbouwing ‘ingepast’ in het onderwijs. De school wordt tijdens de bouw als het ware een living lab, zowel voor de studenten als ook voor de bouwers. In Volta2020 zitten vanwege het circulair bouwen voor de bouwers en studenten mogelijkheden voor innovatieve kennisontwikkeling.

Ook is het Alfa-college de eerste onderwijsinstelling in Nederland die heeft besloten zijn schoolgebouwen te registreren in Madaster, het kadaster van materialen, waarin alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort krijgen. Het zoeken naar herbruikbare materialen wordt hierdoor eenvoudiger gemaakt, waardoor steeds meer circulair gebouwd gaat worden, zo is de verwachting. Studenten van het Alfa-college hebben samen met hbo-studenten van Hanzehogeschool het bestaande gebouw inmiddels in kaart gebracht. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is hier nauw bij betrokken.

Het Alfa-college gaat tijdens de bouwfases steeds bekijken op welke manieren niet alleen de huidige, maar óók de toekomstige studenten kunnen leren van het bouwproject. Gedacht wordt aan beroepenvoorlichting op de bouwplaats en een dagje meelopen met medewerkers op de werkvloer. Via social media en de website van de school kan iedereen de metamorfose van dichtbij volgen.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed