Alfa-college

Volta2020

VErbouwing Voltastraat

De komende tijd wordt het schoolgebouw van het Alfa-college aan de Voltastraat ingrijpend verbouwd. Deze revitalisatie leidt tot een toekomstbestendige, moderne onderwijsvoorziening waar na voltooiing het onderwijsprofiel optimaal tot uiting wordt gebracht.

Het Alfa-college wordt een ontmoetingsplaats voor studenten, medewerkers, bedrijven en gasten. Een plaats waar leren, werken en ontmoeten centraal staan in een professionele, zakelijke en comfortabele omgeving. De huidige huisvesting voldoet niet aan dit streefbeeld. Daarom wordt het aangepast. Het geheel leidt uiteindelijk tot een contextrijke leeromgeving!